Wszystkie artykuły

  Zarządzanie firmą transportową 21.12.2016
  Upewnij się, czy wypłacasz kierowcom ryczałty za noclegi według właściwej stawki
  Czy można wypłacać ryczałty za nocleg (jeżeli kierowca nie przedłoży faktury) w wysokości, jaką określono dla podróży krajowej (150%), czy trzeba je płacić według limitów dla zagranicznej podróży służbowej (25%). W tym artykule podpowiadamy, jakie jest prawidłowe rozwiązanie.Stawka za dietę zagraniczną może być taka sama, jak za krajową. W firmach prywatnych można bowiem ...

  Zarządzanie firmą transportową 19.12.2016
  Masz nową siedzibę bazy eksploatacyjnej? Zgłoś to, żeby uniknąć kary
  Przewoźnik ma obowiązek wskazać adres, pod którym znajduje się jego baza eksploatacyjna. W razie jakiejkolwiek zmiany ma 28 dni, żeby ją zgłosić odpowiedniemu organowi. Czy jeśli masz kilka baz, to musisz zgłaszać je wszystkie?Przewoźnik musi, między innymi, przez cały czas wykonywania swojej działalności spełniać wymóg posiadania siedziby. Na ten wymóg składa się to, że: posiada ...

  Zarządzanie firmą transportową 18.11.2016
  Przewoźniku, za co możesz stracić dobrą reputację
  Sejm uchwalił przepisy dotyczące utraty dobrej reputacji przez przewoźników oraz zarządzających transportem. Ich ostateczny kształt jednak znacznie różni się od projektu, który był wcześniej przygotowany.Przepisy w zakresie dobrej reputacji będą dotyczyły przewoźników krajowych i międzynarodowych. Niektóre procedury dotyczące ostrzeżenia oraz utraty wypisów z licencji będą ...

  Zarządzanie firmą transportową 14.11.2016
  Wydatki na licencję możesz wpisać do kosztów
  Świadczenie przez przewoźników usług wymaga odpowiedniej licencji wspólnotowej. Wydatki na jej uzyskanie firma transportowa może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności. W świetle obowiązujących przepisów, aby dany wydatek mógł być dla firmy transportowej kosztem podatkowym, firma musi go ponieść w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. ...

  Zarządzanie firmą transportową 14.11.2016
  Badania techniczne auta – pamiętaj o terminie
  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym przewidują, że przewoźnik zapłaci dwa razy więcej, jeśli nie zrobi badań technicznych pojazdu w terminie. W dodatku będzie musiał je wykonać tylko w wyznaczonej stacji. Właściciel pojazdu, który nie przeprowadził badań technicznych w wyznaczonym terminie, będzie mógł to zrobić w ciągu 30 dodatkowych dni bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. ...

  Zarządzanie firmą transportową 14.11.2016
  Kary umowne w transporcie – nie zawsze to powód do obawy
  Kary umowne są powszechnie stosowane w umowach przewozowych. Jednak wiele z nich posiada wady, które czynią zapisy o karach bezużytecznymi. Dzięki temu przewoźnik może uniknąć zapłaty odszkodowania za szkodę towaru.Przewoźnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za opóźnienie w przewozie towarów, zagubienie lub uszkodzenie przesyłki albo nieterminowe przesłanie dokumentów przewozowych. ...

  Zarządzanie firmą transportową 24.10.2016
  Uważaj! Holandia i Belgia także wprowadzają stawkę minimalną
  W Holandii obowiązuje już część przepisów dotyczących płacy minimalnej. Jednym z postulatów jest to, że zagraniczny przewoźnik musi ustanowić na terenie Holandii osobę do kontaktu na czas świadczenia usługi. Osoba, którą musi wyznaczyć przewoźnik, ma przekazywać informacje dotyczące świadczonych usług transgranicznych. Zatem do czasu pełnego wejścia w życie holenderskich ...

  Zarządzanie firmą transportową 17.10.2016
  Sejm uchwalił zmiany w ustawie o transporcie drogowym – powstanie rejestr przewoźników
  Zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym wreszcie ma powstać Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Ma być użyteczny zarówno dla przewoźników, jak i dla służb kontrolnych. Ma zacząć działać od 31 grudnia 2017 r.Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już dziś w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników ...

  Zarządzanie firmą transportową 10.10.2016
  Płaca minimalna we Francji – nowe obowiązki
  Francuzi nadal zamierzają egzekwować przepisy dotyczące płacy minimalnej wobec kierowców wykonujących transport międzynarodowy. W dodatku od 1 stycznia 2017 r. Francja wprowadza kolejny obowiązek dla przewoźników. Aby zapewnić skuteczniejszą kontrolę nad sektorem transportu drogowego, władze francuskie – wbrew wcześniejszym zapewnieniom – zdecydowały, że będą rejestrować zaświadczenia ...

  Zarządzanie firmą transportową 04.10.2016
  Co się stanie, jeśli spóźnimy się ze spłatą rat leasingowych
  Przedsiębiorca, który zakłada lub powiększa firmę transportową staje przed koniecznością zakupu własnych aut. Sytuacja jest prosta, jeśli dysponuje na to odpowiednimi środkami finansowymi. Jeśli ich nie ma – może skorzystać z opcji leasingu. Co jednak, jeśli w związku z kłopotami finansowymi opóźni się w spłacie rat za samochód?Umowa leasingu jest jedną z umów nazwanych uregulowanych ...