Wszystkie artykuły

  Zarządzanie firmą transportową 04.10.2016
  Wynagrodzenie przewoźnika jako podwykonawcy przy robotach budowlanych w ramach zamówień publicznych
  Często zdarza się, że przewoźnik, jako dalsze „ogniwo” w łańcuchu płatności, nie otrzymuje wynagrodzenia od swojego bezpośredniego kontrahenta za wykonany przewóz. Czy w każdej sytuacji jest zmuszony do żmudnych starań o wypłatę wynagrodzenia?Jednym z największych problemów branży transportowej są nieterminowe zapłaty za wykonane usługi przewozu. Wiadomo, że część przedsiębiorców ...

  Zarządzanie firmą transportową 03.10.2016
  Znów szykują się podwyżki składek ubezpieczeniowych
  Niestety ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu w najbliższym czasie będą rosły. Najwięcej zapłacą kierowcy z krótkim stażem, którzy właśnie kupili pojazd oraz ci, którzy często powodują szkody. W ostatnim czasie wzrosły koszty, jakie ponoszą ubezpieczyciele. Pojawiły się nowe kategorie kosztów, takie jak np. refundacja pojazdu zastępczego, do którego prawo ma każdy ...

  Zarządzanie firmą transportową 26.09.2016
  Kontrola bhp w firmie transportowej
  Podczas audytu bhp inspektor pracy zwraca uwagę na wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Zainteresuje go również stan techniczny i sprawność oraz wyposażenie wykorzystywanych maszyn i urządzeń w niezbędne osłony, zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy ...

  Zarządzanie firmą transportową 20.09.2016
  Bezpieczeństwo w Calais – premier Beata Szydło rozmawiała z prezydentem Francji François Hollandem
  W piątek odbył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej w Bratysławie, na którym przywódcy 27 państw członkowskich (bez udziału Wielkiej Brytanii) dyskutowali o przyszłości Wspólnoty w obliczu Brexitu. Na marginesie nieformalnego szczytu Rady Europejskiej premier Beata Szydło rozmawiała z prezydentem Francji François Hollandem. Prezydent zapewnił, że podejmie odpowiednie kroki mające ...

  Zarządzanie firmą transportową 10.09.2016
  Loi Macron – nowy obowiązek dla przewoźników
  Od 1 stycznia 2017 r. przewoźnik, który będzie chciał wysłać swoich kierowców do Francji, będzie musiał wypełniać w formie elektronicznej zaświadczenie o ich delegowaniu. Pracodawcy mają do dyspozycji platformę na stronie www.sipsi.travail.gouv.ft.Żadne to ułatwienie dla firm i pracowników, gdyż samo elektroniczne przesłanie formularza nie wystarczy.To żadne ułatwienie Francuskie ...

  Zarządzanie firmą transportową 29.08.2016
  Zmiany w regularnych przewozach osób
  Obowiązują już zmiany w rozporządzeniu w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń, które zapowiadaliśmy wcześniej, weszły w życie. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło.Nie ma już obowiązku dołączania cennika do zezwoleń i wypisów na wykonywanie międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych ...

  Zarządzanie firmą transportową 22.08.2016
  Minimalna stawka godzinowa we Włoszech
  Emocje wywołane wejściem w życie Loi Macron nie zdążyły jeszcze na dobre opaść, a Włochy niespodziewanie wprowadziły przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Nowe regulacje obowiązują od miesiąca.Nowe przepisy nr 136/2016 mają zastosowanie także do przewozów kabotażowych realizowanych na terenie Włoch. Sama wysokość minimalnej stawki godzinowej wynika z układów zbiorowych ...

  Zarządzanie firmą transportową 10.08.2016
  Szkolenie z prawa transportowego przewoźnik potrąci w kosztach
  Ponieważ działalność transportowa jest regulowana przepisami krajowego i międzynarodowego prawa, ich znajomość jest niezbędnym elementem funkcjonowania zajmujących się nią przedsiębiorstw na rynku. Nakłady związane z udziałem przedsiębiorców w szkoleniach dotyczących obowiązywania oraz zmian tych przepisów wolno im zatem ujmować po stronie kosztów w rachunku podatkowym.Wydatki ...

  Zarządzanie firmą transportową 10.08.2016
  Rozładunek z opóźnieniem wskutek wypadku a reklamacja spedytora wobec przewoźnika
  Jeżeli w trakcie wykonywania przewozu nastąpił wypadek pojazdu, wskutek czego rozładunek przewożonego towaru nastąpił z opóźnieniem, wtedy spedytor nie może dochodzić odszkodowania od przewoźnika. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik nie ponosi cywilnej odpowiedzialności za opóźnienia.Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw prześledzić zasady odpowiedzialności przewoźnika ...

  Zarządzanie firmą transportową 28.07.2016
  Będą zmiany w przewozach osób
  Sejm zaczął pracę nad kolejną nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy ona przede wszystkim wykonywania krajowych przewozów regularnych osób. Między innymi pojawił się zapis dotyczący wyjątku wysiadania pasażerów poza przystankami znajdującymi się w rozkładzie jazdy.Pasażerowie będą mogli wysiadać również poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy. Jednak tylko ...