Wszystkie artykuły

  Zarządzanie firmą transportową 25.04.2013
  Przyszły przewoźnik nie będzie musiał zdawać egzaminu
  Przewoźnik ubiegający się o certyfikat będzie mógł zostać zwolniony z pisemnego egzaminu pod pewnym warunkiem – tak przewiduje jedno z rozporządzeń ministra transportu do nowej ustawy o transporcie drogowym. Jednostką certyfikującą kompetencje zawodowe w transporcie drogowym będzie nadal Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Bez zmian pozostał również skład komisji ...

  Zarządzanie firmą transportową 23.04.2013
  Przyszły przewoźnik nie będzie musiał zdawać egzaminu
  Przewoźnik ubiegający się o certyfikat będzie mógł zostać zwolniony z pisemnego egzaminu pod pewnym warunkiem – tak przewiduje jedno z rozporządzeń ministra transportu do nowej ustawy o transporcie drogowym. Jednostką certyfikującą kompetencje zawodowe w transporcie drogowym będzie nadal Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Bez zmian pozostał również skład komisji ...

  Zarządzanie firmą transportową 26.03.2013
  Dokumenty kierowcy wyruszającego w trasę
  Zarządzający transportem powinien wyposażyć kierowcę przed wyjazdem w dokumenty, wymagane w przepisach. Inaczej może mu grozić mandat nawet do 2.000 zł. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli: kartę kierowcy lub wykresówki (w zależności od tego, czy ...

  Zarządzanie firmą transportową 19.10.2012
  Jak uniknąć oszustwa w transporcie drogowym
  Podszywanie się pod inną firmę transportową, wykorzystanie sfałszowanych dokumentów rejestrowych, zmiana danych osobowych odbiorcy lub miejsca docelowego oraz kradzież. To najczęstsze przypadki oszustw i wyłudzeń dotykające branżę TSL (Transport-Spedycja-Logika). Możesz się przed nimi uchronić. Przykład oszustwa Jako właściciel firmy transportowej zleciłeś przedsiębiorstwu spedycyjnemu ...

  Zarządzanie firmą transportową 19.10.2012
  Transport drogowy w ramach konwencji TIR
  Wwożenie i wywożenie towaru ciężarówkami z jednego kraju na teren innego wiąże się ze żmudnymi i skomplikowanymi procedurami na przejściach granicznych oraz w urzędach celnych. Stąd warto postarać się o karnet i oznaczenia zgodne z konwencją TIR, gdyż znacznie uproszczą one kontrole celne. Założenia konwencji TIR Przewóz realizowany na podstawie konwencji TIR (Transport International ...

  Zarządzanie firmą transportową 17.10.2012
  Konsekwencje zagubienia listu przewozowego
  Podczas, gdy w czasie realizacji zlecenia transportu zaginie list przewozowy, przewoźnik musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Zleceniodawca może nawet odmówić wypłaty pieniędzy za wykonaną usługę. List przewozowy List przewozowy CMR (International Consignment Note) jest dokumentem nieodzownym do wykonywania transportu drogowego na arenie międzynarodowej. Jest on potwierdzeniem ...

  Zarządzanie firmą transportową 17.10.2012
  Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w transporcie
  Opóźnienia w działalności transportowej to dość powszechna sytuacja. Wina może leżeć po stronie kierowcy realizującego dostawę, jak i może wynikać z przedłużonych odpraw celnych czy kontroli drogowych. W najgorszym przypadku firma lub osoba wykonująca zlecenie może ponieść konsekwencje finansowe. Warto wiedzieć, jakie są zasady odpowiedzialności przewoźnika za zwłokę w transporcie.Prawo ...

  Zarządzanie firmą transportową 15.10.2012
  Opłata środowiskowa w transporcie drogowym
  Każdy przedsiębiorca zajmujący się transportem drogowym, ale nie tylko, zobowiązany jest do ponoszenia opłaty środowiskowej, która jest traktowana jak zobowiązanie podatkowe i wynika z przepisów prawa. Krótko mówiąc opłata środowiskowa dotyczy wszelkich podmiotów gospodarczych, które korzystają ze środowiska naturalnego w celu zarobkowym. Konieczność ponoszenia opłaty środowiskowej ...