Wszystkie artykuły

  Zarządzanie firmą transportową 23.07.2016
  Francja – dobre wiadomości w sprawie 45-minutowej przerwy w załodze
  Władze francuskie wydały oficjalne stanowisko zalecające odstąpienie od nakładania mandatów za odbieranie 45-minutowej przerwy przez kierowcę jadącego w załodze, który siedzi na fotelu pasażera i stosowanie się do wytycznych Komisji Europejskiej. W stanowisku tym wskazano również, że ukarani przedsiębiorcy mogą zwrócić się o zwrot opłaconych mandatów.Od marca 2016 roku francuskie ...

  Zarządzanie firmą transportową 17.07.2016
  Ustną umowę przewozu lepiej potwierdzić na piśmie
  W przypadku zawarcia ustnej umowy przewozu nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia jej ustaleń. Warto jednak to zrobić z uwagi na ewentualny spór sądowy w przyszłości i związane z tym kwestie dowodowe.Żaden z obecnie obowiązujących przepisów nie precyzuje, w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa przewozu. Kwestii tej nie porusza ani Prawo przewozowe, ani Konwencja CMR, ani nawet ...

  Zarządzanie firmą transportową 17.07.2016
  Odbiorca nie zgłasza roszczeń – czy spedytor może nałożyć karę na przewoźnika
  Za opóźnienie w dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia przewoźnik może ponieść odpowiedzialność finansową, jeśli odbiorca ładunku zgłosi roszczenie. Warto przy tym wiedzieć, jak jednak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika, gdy spedytor zgłasza roszczenie mimo braku reakcji odbiorcy?Odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie reguluje art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego. ...

  Zarządzanie firmą transportową 15.07.2016
  Nie dostaniesz kary, jeśli źle wypełnisz zaświadczenie o delegowaniu kierowcy do Francji
  Polski rząd doszedł do porozumienia z Francuzami. W efekcie przewoźnicy nie będą karani, jeśli w zaświadczeniu o delegowaniu kierowcy do pracy we Francji nie wpiszą numeru z elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego. Rejestru jeszcze nie ma.Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym ma powstać Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. ...

  Zarządzanie firmą transportową 13.07.2016
  Kiedy nie trzeba używać kas fiskalnych w przypadku usług transportowych
  Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy ...

  Zarządzanie firmą transportową 13.07.2016
  Umowa o naprawę pojazdu a kara umowna za opóźnienie w naprawie
  Sprawny pojazd jest podstawą skutecznego funkcjonowania w branży transportowej. Czasem zachodzi konieczność dokonania doraźnych lub gruntownych napraw i ewentualnego zawarcia stosownej umowy. Jak się zabezpieczyć umownie na wypadek opóźnienia w naprawie pojazdu?Nie ma formalnego obowiązku pisemnego zawierania umów z warsztatami. W praktyce, gdy zachodzi konieczność naprawy pojazdu, większość ...

  Zarządzanie firmą transportową 09.07.2016
  Czy można zaliczyć mandaty do kosztów uzyskania przychodów
  Przedsiębiorca nie może rozliczyć mandatu jako kosztu uzyskania przychodu, ponieważ nie spełniają one trzech wymaganych warunków. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca sam dostał mandat, czy jego kierowca. Może się wydawać, że mandat za przekroczenie prędkości lub za inne wykroczenia drogowe został nałożony w związku z wykonywaną działalnością i dlatego można go rozliczyć jako ...

  Zarządzanie firmą transportową 04.07.2016
  Loi Macron – co z kierowcami pracującymi na zlecenie
  Pojawiły się podstawowe informacje dotyczące stosowania nowych przepisów wprowadzonych przez Loi Macron oraz dekret nr 2016-418. Mimo tego, że nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 r., nadal jest wiele niewiadomych. Przepisy dotyczą przewozu towarów i osób. Mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Procedury ...

  Zarządzanie firmą transportową 27.06.2016
  Nie będzie kar dla przewoźników za opóźnienie w nowelizacji przepisów
  Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zakłada powstanie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Jednak prace nad tą nowelizacją utknęły w sejmowej podkomisji. Wejście nowelizacji w życie jest jednak o tyle ważne, że wiąże się z obowiązującymi od 1 lipca 2016 r. przepisami francuskimi o płacy minimalnej. Jednymi z licznych wymogów administracyjnych ...

  Zarządzanie firmą transportową 20.06.2016
  Ile trwa kontrola ITD w firmie
  Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogą przebywać w przedsiębiorstwie od 12 do 48 dni w zależności od wielkości firmy. Funkcjonariusze nie mogą kontrolować żądać od przewoźnika więcej niż zawiera upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadza kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności ...