Wszystkie artykuły

  Zarządzanie firmą transportową 03.06.2016
  Co przyniesie ze sobą nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
  Jednym z założeń nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Znajdą się w nim dane przedsiębiorców transportowych oraz osób, które popełniły wykroczenia.Nowy rejestr powstanie na podstawie dotychczasowych rejestrów funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników ...

  Zarządzanie firmą transportową 24.05.2016
  Kto odpowiada za niewłaściwy załadunek towaru w razie szkody
  W przypadku braku lub niewłaściwego zamocowania ładunku, w razie wystąpienia szkody w pierwszej kolejności może zostać ukarany kierowca. Jednakże nie jest on jedyną osobą odpowiedzialną za prawidłowy załadunek towaru. Dowiedz się, kto jeszcze może za to odpowiadać.Pierwszą osobą, która ma obowiązek czuwać nad prawidłowym załadunkiem towaru jest kierowca, jako osoba, która bezpośrednio ...

  Zarządzanie firmą transportową 18.05.2016
  Jakie są dopuszczalne ubytki transportowe na gruncie prawa przewozowego
  Przy transporcie ładunku może zdarzyć się sytuacja, w której w momencie wydania towaru odbiorcy istnieją braki, np. zmniejszenie wagi lub liczby sztuk w porównaniu do stanu, który istniał w chwili przyjęcia go do przewozu. Czy w świetle przepisów prawa krajowego taka sytuacja zawsze stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania? Czy przewoźnik może w jakiś sposób zwolnić się z odpowiedzialności ...

  Zarządzanie firmą transportową 18.05.2016
  Odmowa wykonania transportu – jak przewoźnik może się bronić przed karami
  Każdy kierowca, dokonując załadunku, ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Co jednak w sytuacji, gdy wymagania klienta odnośnie rozmieszczenia towaru nie mogą być spełnione, ponieważ ładunek na naczepie przekroczyłby dopuszczalny nacisk osi pojazdu na drogę?Kierowca powinien przede wszystkim pamiętać, że zgadzając się na taki załadunek, łamie zakaz wynikający ...

  Zarządzanie firmą transportową 13.05.2016
  Ile będzie trzeba zapłacić kierowcy wysłanemu za granicę
  Obecnie Komisja Europejska pracuje nad pakietem mobilności, który nie jest korzystny dla polskich przewoźników. Zmiany mają ograniczyć nadużycia w obszarze delegowania pracowników i zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z projektem zmiany dyrektywy nr 96/71 pracownik wysłany przez pracodawcę do innego kraju unijnego powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia jak pracownik lokalny, ...

  Zarządzanie firmą transportową 27.04.2016
  Kto musi płacić podatek od środków transportowych
  Podatek od środków transportowych muszą opłacać właściciele pojazdów. Jeśli auto zostało sprzedane, to poprzedni właściciel ma obowiązek zapłacić podatek za ten miesiąc, w którym samochód zmienił właściciela.Opodatkowaniu podlegają: ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, ciężarówki o dopuszczalnej masie 12 ton i wyższej, ciągniki siodłowe ...

  Zarządzanie firmą transportową 26.04.2016
  Dodatkowe badanie techniczne pozwoli na 100% odliczenie VAT od leasingowanych aut
  Ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów dotyczą również leasingobiorców. Aby mogli odliczać 100% VAT od rat leasingowych i innych związanych z tymi autami wydatków, muszą zostać spełnione określone ustawowo przesłanki. Jedną z nich jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu.   Zasadą jest, że od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ...

  Zarządzanie firmą transportową 26.04.2016
  Faktura na rzecz unijnego podatnika powinna wskazywać jego NIP UE
  Sposób opodatkowania usług transportowych wykonywanych przez polskich podatników na rzecz unijnych kontrahentów może zależeć od posiadania NIP UE odbiorcy.    W przypadkach gdy rozpoczęcie i zakończenie usługi transportowej w zakresie przewozu towarów ma miejsce na terenie dwóch różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, występuje wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów. ...

  Zarządzanie firmą transportową 22.04.2016
  Płaca minimalna we Francji od 1 lipca 2016 r.
  Kierowcom jadącym do Francji będzie trzeba zapewnić wynagrodzenie na poziomie 9,61 euro za godzinę. Ustawa Loi Macron nakłada także na przewoźników inne, niedogodne obowiązki, które mogą generować wysokie koszty.Francuski rząd przyjął dekret dotyczący m.in. pracowników transportu drogowego i wodnego czasowo delegowanych do pracy na terytorium Francji.Obowiązki przewoźnikaPracodawcy ...

  Zarządzanie firmą transportową 15.04.2016
  Firma transportowa realizująca przewozy na potrzeby własne
  Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i chce wykonywać przewozy rzeczy na użytek własnej firmy, nie musi posiadać dodatkowo zaświadczenia na wykonywanie takich przewozów. Nie musi też przestrzegać wszystkich wymagań, jakie stawia ustawa, aby dany przewóz był traktowany jako przewóz na potrzeby własne. Kierowcy, którzy będą ...