Wszystkie artykuły

  Zarządzanie firmą transportową 08.04.2016
  Do 15 kwietnia można żądać zwrotu za wydaną kartę pojazdu
  Jeśli między 1 a 14 kwietnia 2006 r. kierowca zapłacił 500 zł za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji auta na terytorium Polski, ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranej kwoty w wysokości 425 zł. Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu ustala ministerstwo, jednak jest uiszczana na rzecz samorządów. Jeżeli kierowca uiścił opłatę na podstawie rozporządzenia ministerstwa ...

  Zarządzanie firmą transportową 05.04.2016
  Wolna droga do Rosji
  Polska i Rosja wreszcie porozumiały się w sprawie zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe. Do końca 2016 roku Polska będzie miała do wykorzystania 170 tys. zezwoleń na przewozy, w tym 30 tys. na przewozy z i do krajów trzecich.Po dwudniowych negocjacjach 1 kwietnia w Gdańsku porozumienie w tej sprawie podpisali wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i wiceminister transportu ...

  Zarządzanie firmą transportową 29.03.2016
  Odszkodowanie od spedytora za popełniony błąd
  Spedytor podaje błędną nazwę miejscowości załadunku, w wyniku czego kierowca musiał nadłożyć drogi o kilkaset kilometrów. Czy przewoźnikowi przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie?Przede wszystkim należy zbadać zasady odpowiedzialności spedytora. W odróżnieniu od przewoźnika (odpowiadającego na zasadzie ryzyka), spedytor odpowiada wyłącznie na zasadzie winy. Odpowiedzialność ...

  Zarządzanie firmą transportową 25.03.2016
  Czy można zawiesić postępowanie w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów
  Przepisy regulujące wypłacanie kierowcom ryczałtów za nocleg lada moment będzie badał Trybunał Konstytucyjny. Jeśli obecnie toczy się sprawa w sądzie przeciwko przewoźnikowi w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów, może on poprosić o zawieszenie sprawy do czasu wydania wyroku przez TK.W lutym 2015 roku Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zwrócił się do Trybunału ...

  Zarządzanie firmą transportową 22.03.2016
  Uszkodzenie przez kierowcę innego pojazdu na terenie magazynu
  Może się zdarzyć, że kierowca w trakcie załadunku lub rozładunku towaru uszkodzi inny pojazd, znajdujący się na terenie magazynu. Jak w takiej sytuacji kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika – pracodawcy tego kierowcy?Przewoźnik, którego kierowca uszkadza inny pojazd, nie odpowiada za szkodę jako przewoźnik (tj. na zasadzie ryzyka), gdyż taka szkoda nie dotyczy bezpośrednio ...

  Zarządzanie firmą transportową 22.03.2016
  Postępowanie upadłościowe firmy spedycyjnej
  Idealną sytuacją dla przewoźnika jest posiadanie stałych zleceń, bezpośrednio od nadawcy towaru. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, dlatego tak cenne są zlecenia przewozu ładunków otrzymywane od spedytorów. Może jednak dojść do sytuacji, w której transport zostanie wykonany, a firma spedycyjna, zamiast zapłacić należne wynagrodzenie, złoży wniosek o upadłość. Czy przewoźnik ...

  Zarządzanie firmą transportową 18.03.2016
  Nie będzie oczekiwanych przez przewoźników zmian w przepisach o ryczałtach
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiesiło prace nad projektem nowelizacji ustaw o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym. Nowe przepisy miały uregulować kwestie związane z wypłacaniem ryczałtów dla kierowców spędzających nocleg w kabinach ciężarówek.Projekt nowelizacji zakładał, że przewoźnicy będą musieli wypłacać kierowcom ryczałt jedynie wtedy, gdy miejsce ...

  Zarządzanie firmą transportową 15.03.2016
  Koszty utylizacji zepsutego towaru
  Sytuacje, w których przewoźnik będzie wzywany do pokrycia kosztów utylizacji zepsutego towaru mogą się zdarzyć. Należy jednak pamiętać, że na gruncie obecnych przepisów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, brak jest podstaw do obciążenia go taką opłatą. Przykładowo, w trakcie wykonywania przewozu mrożonek może dojść do uszkodzenia agregatu chłodzącego i towar zostanie ...

  Zarządzanie firmą transportową 15.03.2016
  Nota obciążeniowa z adnotacją „reverse charge” nie obliguje do rozliczenia VAT
  Jak pokazuje praktyka, polscy przewoźnicy świadczący usługi transportowe na rzecz zagranicznych kontrahentów (np. spedytorów) często zostają przez nich obciążani notami z adnotacją „reverse charge”, z tytułu niewłaściwego wykonania tych usług. Taki dokument nie rodzi skutków w zakresie VAT. „Reverse charge” (odwrotne obciążenie) jest metodą rozliczania VAT. Polega na tym, ...

  Zarządzanie firmą transportową 11.03.2016
  Co umieścić w wezwaniu do zapłaty za usługę przewozu
  Jeśli kontrahent przewoźnika nie wywiązuje się z płatności, trzeba szybko działać. Od razu po terminie płatności należy kontaktować się z dłużnikiem osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dobrze też wysłać co najmniej jedno wezwanie do zapłaty. Przewoźnik powinien zachować dowód doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. Będzie to potrzebne ...