Zmiany zasad opłacania składek ZUS za kierowców

Autor: Adam Hrycak
Data: 08-05-2017 r.

Przedsiębiorcy będą opłacali wszystkie składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na jeden rachunek. Nie będą już decydowali, czy wpłacona kwota powinna pokryć bieżące, czy zaległe składki. Sprawdź, co w pierwszej kolejności będziesz regulował?

Po wejściu nowelizacji w życie każdy płatnik będzie miał utworzony indywidualny rachunek składkowy, z którego ZUS będzie zlecał bankowi realizację przelewów na poszczególne rachunki: FUS, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP. Takie rozwiązanie ma ułatwić opłacanie składek, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby nieprawidłowo opisanych wpłat (np. ze względu na błędnie wskazany NIP).

 

Najpierw zaległości

Obecnie płatnicy muszą opłacać składki na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami w podziale na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP, FEP. Wpłat dokonuje się przez dedykowane dla opłacania tych składek dokumenty płatnicze. W konsekwencji przedsiębiorca w każdym miesiącu dokonuje kilku wpłat na różne rachunki bankowe, wykorzystując przy tym kilka odrębnych dokumentów płatniczych. Jest to czasochłonne i zwiększa ryzyko pomyłki.

Ponadtoprzedsiębiorcy teraz mogą zdecydować, czy opłacają składki bieżące, czy zaległe. Po wejściu nowelizacji w życie wpłacone składki będą automatycznie zaliczane na poczet zaległości, a przedsiębiorca nie będzie nawet o tym informowany. Szczegółowe zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości mają być zawarte w rozporządzeniu wykonawczym do nowelizacji.

Będzie można pobrać zaświadczenie

Zmiana przepisów umożliwi bieżące śledzenie swoich rozliczeń składkowych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Za pośrednictwem tej platformy przedsiębiorca uzyska też zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, które będzie miało taką samą moc jak dokument papierowy.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40319 )
Array ( [docId] => 40319 )