Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 20.07.2020
  Darmowy terminal płatniczy – jak go rozliczyć?
  Przedsiębiorcy, którzy posiadają terminale płatnicze są lepiej postrzegani przez konsumentów. Według badania MasterCard sklepy punkty usługowe czy mała gastronomia, w których widnieje informacja “płatność tylko gotówką” mają zdecydowanie mniejsze obroty niż punkty, w których jest terminal płatniczy umożliwiający płatności bezgotówkowe.Terminal płatniczy – niezbędny ...

  Czas pracy kierowców 19.07.2020
  Jak użytkować tachograf w pojeździe do czyszczenia kanalizacji?
  W samochodzie specjalnym do czyszczenia kanalizacji kierowca porusza się na funkcji „out” – w tachografie cyfrowym. Czy w takiej sytuacji ma obowiązek wkładania karty do tachografu nawet jeśli nie kieruje innymi pojazdami ciężarowymi? Czy musi prowadzić ewidencję czasu pracy? Jak postąpić w przypadku posiadania tachografu analogowego?Pojazd specjalny nie musi mieć tachografuW pojeździe ...

  Szkolenie BHP 19.07.2020
  Jak prawidłowo określić pełną nazwę szkolenia okresowego bhp w zaświadczeniu o jego ukończeniu?
  Jaką informację należy umieścić na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla pracownika urzędu miejskiego, zatrudnionego na stanowisku inspektor?Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, ściśle określając wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, wymaga, aby wpisać pełną nazwę szkolenia oraz podać rodzaj szkolenia ...

  Wypadki przy pracy 19.07.2020
  Czy ZUS może kontaktować się z poszkodowanym pracownikiem wypytując o przebieg zdarzenia?
  Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Zostało przeprowadzone postępowanie, wysłano dokumentację do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu. Do pracownika zadzwonił pracownik ZUS i swoimi pytaniami zniechęcił pracownika do ubiegania się o odszkodowanie. Czy takie praktyki są dozwolone? Takie działanie ze strony ZUS spowodowało, że pracownik miał dość i wycofał się z postępowania. ...

  Kształcenie i wychowywanie 17.07.2020
  Zakup podręczników bez decyzji o przyznaniu dotacji
  Czy szkoła może złożyć zamówienie na podręczniki szkolne, nie mając jeszcze w budżecie placówki wprowadzonej dotacji podręcznikowej? Decyzja Wojewody dotycząca przyznania dotacji celowej na zakup podręczników najczęściej przychodzi w miesiącu lipcu i sierpniu.OdpowiedźCo do zasady powinno dokonywać się zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z udzielonej ...

  Kształcenie i wychowywanie 17.07.2020
  Protokół odebrania laptopa z projektu „Zdalna szkoła”
  W związku z nauką zdalną szkoła otrzymała możliwość pozyskania komputerów. Jak powinien wyglądać protokół odbioru laptopa z programu "Zdalna Szkoła"?OdpowiedźUmowa projektu nie określa jednego obowiązującego wzoru. UzasadnienieNa stronie projektu Zdalna szkoła (https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2) dostępna jest umowa zawierana z beneficjentami projektu. Zgodnie z §3 umowy o powierzenie ...

  Stosunek pracy 17.07.2020
  Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Jakie są najważniejsze zasady przy tworzeniu prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Odpowiedź:     Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zostały określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).Uzasadnienie:Zgodnie ...

  VAT i akcyza 09.07.2020
  Sprawdź, jak zmieniły się terminy zapłaty podatków
  Pandemia związana COVID-19 przesunęła terminy dotyczące wywiązania się z obowiązków podatkowych. Na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy?CIT i PITDo 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom: którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT (wskazani w art. 17 ust. ...

  Rachunkowość budżetowa 09.07.2020
  Nowe rozporządzenie MF likwiduje sprawozdania półrocznych z realizacji wydatków w układzie zadaniowym
     Minister finansów opublikował projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu na celu rezygnację z półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym.Projekt przewiduje likwidację w układzie zadaniowym sprawozdań półrocznych z wykonania:· planu wydatków budżetu państwa ...

  Grupy zawodowe 25.06.2020
  Udział w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej – zwolnienie od pracy czy urlop?
  Pytanie: Czy na czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 21 dni zwolnienia od pracy, czy powinien skorzystać w tym celu z dodatkowego urlopu wypoczynkowego (przysługującego mu w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym)?Odpowiedź: Na czas turnusu rehabilitacyjnego pracodawca powinien udzielić pracownikowi zwolnienia od ...