Zmiana siwz w trakcie postępowania o zamówienie publiczne jest możliwa

Zamawiający może dokonać zmian postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu na składania ofert. Po tym czasie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszczają zmian specyfikacji.

Jeśli w postępowaniu nie upłynął jeszcze termin składania ofert, zamawiający może zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawą Pzp zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianę siwz należy przekazać niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie.

Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (na co wskazuje treść pytania), konieczne jest przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. Wydłużając o stosowny czas termin składania ofert.

Sytuacja komplikuje się jeśli minął już termin składania ofert. Po tej dacie jakiekolwiek zmiany w siwz i w ogłoszeniu nie są dozwolone.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno się toczyć według jasno sprecyzowanych reguł podanych z góry w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz. Zamawiający powinien podejmować przewidywalne i weryfikowalne decyzje w oparciu o warunki, które ustanowił. Warunki te wiążą wykonawców i zamawiającego, który nie może od nich odstępować w trakcie oceny ofert, ani też ich dookreślać w późniejszym terminie.

Anna Kuszel-Kowalczyk, w latach 2003-2005 była prawnikiem w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie pełni funkcję samodzielnego specjalisty ds. zamówień publicznych.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32364 )
Array ( [docId] => 32364 )