Nieuzupełnienie informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Data: 14-02-2014 r.

Autonomiczny charakter oświadczeń o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej powoduje, że nie ma do nich zastosowania instytucja zatrzymania wadium, o której mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Takie stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych w najnowszej opinii prawnej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej i złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu. Tak stanowi art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Przepis ten wprowadza jednak ustępstwo na rzecz wykonawców, którzy wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Aby zamawiający mógł ocenić, czy w konkretnym przetargu może zachodzić podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zostali ustawowo zobowiązani do złożenia, wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentu w postaci listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacji o braku przynależności do takiej grupy (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp).

Dokumentom tym można przypisać charakter oświadczeń wiedzy wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania ww. oświadczeń wynika wprost z ustawy, nie jest zaś uwarunkowany decyzją zamawiającego – w opinii UZP - dokumentom tym nie można przypisać statusu oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Odrębny charakter oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, powoduje, że nie można zatrzymać wadium w sytuacji braku ich uzupełnienia przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Instytucja z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp odnosi się bowiem jedynie do sytuacji braku złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast konsekwencją braku złożenia (uzupełnienia) listy lub informacji o powiązaniach między przedsiębiorcami na wezwanie zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jest wykluczenie z postępowania (art. 24b ust. 3 ustawy Pzp).


Tagi: wadium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33897 )
Array ( [docId] => 33897 )

Array ( [docId] => 33897 )