Wykonawca musi złożyć odpowiednie dokumenty przed zawarciem umowy

Data: 17-10-2013 r.

Zamawiający może zażądać przedłożenia, w dniu podpisania umowy na usługi szkoleniowe z wybranym wykonawcą, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zaproponowanej kadry wykładowców, trenerów w postaci m.in. listów referencyjnych.

Niedopełnienie jakichkolwiek formalności, niezbędnych do zawarcia umowy mogłoby być oceniane przez zamawiającego jako odmowa zawarcia umowy, gdyby konkretne warunki zostały w sposób niebudzący wątpliwości określone, a ich niespełnienie przez wykonawcę mogłoby być uznane za zniweczenie zamiaru zawarcia umowy.

Co do zasady, za dopuszczalne uznaje się zawarcie w siwz wymagań, aby przed zawarciem umowy wykonawca złożył określone dokumenty związane z opisanym warunkiem zamówienia (zwykle są to dokumenty, których nie można żądać na etapie składania oferty). Ich nie złożenie traktowane jest jak uchylanie się zawarcia umowy.

Choć takie zapisy funkcjonują stosunkowo często, to w praktyce wywołują często niepotrzebne spory (także w postępowaniach objętych rozpoznaniem przed KIO). Wielu ekspertów nie opowiada się więc za uzależnianiem zawarcia umowy od spełnienia przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, dodatkowych obowiązków, tym bardziej jak wspomniano wyżej np. listów referencyjnych dla trenerów, które zapewne mają potwierdzać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (wykładów).

Tylko działania wykonawcy w sposób jednoznaczny świadczące o braku chęci wykonawcy co do zawarcia umowy mogą być kwalifikowane jako uchylanie się od zawarcia umowy. Za odmowę podpisania umowy uznać można zatem tylko oświadczenie woli wykonawcy, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja w tym zakresie.


Andrzela Gawrońska-Baran
, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, obecnie dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32374 )
Array ( [docId] => 32374 )

Array ( [docId] => 32374 )