Wszystkie artykuły

  Przedmiot zamówienia 13.08.2017
  Czy usługę transportu kupowanej maszyny należy wliczyć w wartość szacunkową dostawy?
  Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić poza granicami kraju używane urządzenie pomiarowe. Transport urządzenia do miejsca przeznaczenia będzie organizował we własnym zakresie. Czy w takiej sytuacji do oszacowania wartości zamówienia należy doliczyć koszt transportu?Odpowiedź:Nie ma potrzeby doliczać do wartości szacunkowej zamówienia urządzenia pomiarowego kosztów jego transportu.Zgodnie ...

  Przedmiot zamówienia 27.02.2015
  Tonery i materiały biurowe można kupić w odrębnych postępowaniach
  Nie mamy obowiązku sumowania wartości dostaw tuszów, tonerów i materiałów biurowych w skali całej uczelni. Możemy udzielić na nie osobnych zamówień, zgodnie z ich wartościami. Dostawy tuszów i tonerów oraz materiałów biurowych można nabyć w odrębnych procedurach właściwych dla ich poszczególnej wartości.Zanim dokonamy oszacowania wartości zamówienia, należy ustalić, czy ...

  Przedmiot zamówienia 01.03.2013
  Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia w przetargach komputerowych
  Niedopuszczalne jest dyskryminowanie wykonawców poprzez opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Nie wolno również używać w opisie znaków towarowych i patentów. Jest to szczególnie trudne w przypadku przetargów IT. Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania dyskryminowania wykonawców poprzez opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający ...

  Przedmiot zamówienia 19.02.2013
  Wynajem sprzętu budowlanego to nie roboty budowlane
  Wynajem sprzętu budowlanego jak np. koparki, ładowarki czy spycharki należy klasyfikować jako usługę. Dokładne określenie rodzaju przedmiotu zamówienia ma znaczenie chociażby dla późniejszego oszacowania wartości zamówienia publicznego.Definicja robót budowlanych została wskazana w art. 2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy przez nie rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie ...

  Przedmiot zamówienia 07.02.2013
  Zakazane zapisy w opisie przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy
  Zawarcie umowy z wykonawcą, w sytuacji gdy opis przedmiotu zamówienia mógł mieć wpływ na wynik całego postępowania, a tym samym na wybór oferty, może prowadzić do wystąpienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do sądu o unieważnienie umowy. Dlatego też tak ważne jest dokonanie tej czynności w sposób prawidłowy.Przedmiot zamówienia publicznego powinien być opisany w sposób ...

  Przedmiot zamówienia 24.01.2013
  Dialog techniczny pomoże precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia
  Warunkiem niezbędnym każdego prawidłowo prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia. Niejasny czy nieprecyzyjny opis weryfikowany przez zamawiającego dopiero w wyniku pytań wykonawców niepotrzebnie wydłuża procedurę. Dialog techniczny, przewidziany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, może temu zapobiec.Zamawiający ...

  Przedmiot zamówienia 15.01.2013
  Zasady prowadzenia dialogu technicznego
  Skorzystanie przez zamawiającego z dialogu technicznego nie zwolni go z obowiązku opisania przedmiotu zamówienia i określenia warunków przyszłej umowy w sposób gwarantujący przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Obowiązywać będą niezmiennie regulacje dotyczące zasad opisywania przedmiotu zamówienia wynikające z art. 29 ustawy Prawo zamówień ...

  Przedmiot zamówienia 29.11.2012
  Gdzie szukać ofert zamówień publicznych
  Każdy przedsiębiorca, który chce zdobyć zlecenie z sektora publicznego, powinien szukać informacji na temat ofert zamówień publicznych przede wszystkim w dwóch miejscach: Dzienniku Ustaw UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Ale nie tylko.Wszystkie podmioty, które ogłaszają zamówienia publiczne, mają obowiązek podać je do publicznej wiadomości. Duże zamówienia Ogłoszenia obejmujące ...

  Przedmiot zamówienia 19.06.2012
  Czy można ogłosić przetarg na stworzenie utworu
  Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zamawiający, podlegający ustawie - Prawo zamówień publicznych ogłosił przetarg na stworzenie utworu. Czy oby na pewno tak jest? Artykuł 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, określający katalog wyłączeń jej stosowania, nie wskazuje nigdzie, że twórczość artystyczna nie podlega zamówieniom publicznym. Z ...