Szacowanie wartości zamówienia na usługi projektowe

Data: 19-12-2013 r.

Szacując wartość zamówienia na usługi projektowe zamawiający jest zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie usługi tego rodzaju, niezależnie od tego jakich i ilu obiektów dotyczą.

Podstawowymi przepisem obowiązującym zamawiającego w takim przypadku będzie treść art. 32 ustawy Pzp, przy czym szczególnie należy wskazać na zakaz wynikający z ust. 2 przywołanego przepisu, a mianowicie na zakaz dzielenia zamówienia na części oraz zaniżania jego wartości w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

 

Jednocześnie podkreślić trzeba, że przepisy ustawy Pzp nie wskazują w jaki sposób należy sumować i łączyć zamówienia, aby uniknąć zarzutu ich dzielenia. W tym celu należy posiłkować się opiniami Urzędu Zamówień Publicznych, w których od kilku lat prezentowane jest jednolite stanowisko, a mianowicie, w świetle tych opinii, żeby sprawdzić, czy zamawiający ma do czynienia z jednym czy też z kilkoma różnymi zamówieniami należy zweryfikować łączne zaistnienie tzw. trzech tożsamości:

 1. tożsamość przedmiotowa zamówienia (trzeba sprawdzić, czy będące przedmiotem zamówienia dostawy, usługi czy też roboty budowlane są zamówieniami tożsamymi lub bardzo podobnymi do siebie);

 2. tożsamość czasowa zamówienia (zamawiający musi zweryfikować pełen zakres danych zamówień finansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, np. rok budżetowy, okres trwania projektu);

 3. tożsamość wykonawcy (zamawiający musi sprawdzić, czy istnieje możliwość wykonania zamówienia przez jednego – tego samego wykonawcę).

  Jeżeli w konkretnym przypadku zostaną spełnione łącznie trzy powyższe tożsamości, to w myśl prezentowanego stanowiska UZP, zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem i jest on wówczas zobowiązany do zsumowania wartości takich zamówień w celu wyboru odpowiedniej procedury w określonym progu.

  Analizując zamówienia na usługi projektowe, to jeżeli będą one do wykonania w tym samym czasie (w danym roku), wówczas zaistnieją łącznie trzy tożsamości, gdyż w tym przypadku dwie pozostałe tożsamości również istnieją (podmiotowa i wykonawcza). Nie ma bowiem wątpliwości, że usługi projektowe, niezależnie od tego którego budynku będą dotyczyć, są usługami tożsamymi (takimi samymi lub bardzo podobnymi) a ponadto, krąg potencjalnych wykonawców przedmiotowych usług jest taki sam.


  Tagi: uzp

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 33658 )
  Array ( [docId] => 33658 )