Można ograniczyć udział dodatkowych podmiotów w realizacji zamówienia

Data: 23-12-2013 r.

Dyrektywy UE nie zabraniają wykluczenia lub ograniczenia możliwości wykorzystania podwykonawców do wykonania zasadniczych części zamówienia, w sytuacji kiedy zamawiający nie jest w stanie ocenić ich technicznych i finansowych możliwości na etapie postępowania. Ustawa Pzp dopuszcza możliwość wskazania w siwz części zamówienia, które wykonawca powinien zrealizować samodzielnie.

Artykuł 36a ustawy Pzp umożliwia zamawiającemu wprowadzenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżenia co do:

  • obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
  • osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją rzeczy (lub innego dobra) dostarczonej w ramach zamówienia (dostawy). Przy czym zastrzeżenie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Celem nowo dodanego art. 36 ust. 2 jest ochrona interesów zamawiającego. Dzięki niemu ma on prawo zobligować wykonawcę do bezpośredniego wykonania kluczowej części zamówienia.

Osobistego świadczenia wykonawcy można wymagać w przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest w szczególności realizacja:
  • utworu artystycznego,
  • naukowego opracowania, w tym badań lub opinii naukowych,
  • szkolenia, wykonania usług edukacyjnych,
  • innych usług, które zamawiający chce zlecić danemu wykonawcy ze względu na jego nieprzeciętne kwalifikacje, zdolności czy umiejętności (np. usługi doradcze, prawne, eksperckie),
  • wykonania usługi hotelarskiej.


Małgorzata Skóra,
prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33664 )
Array ( [docId] => 33664 )