Podział zamówienia publicznego na części

Data: 05-12-2013 r.

Podział zamówienia publicznego na części jest zabroniony wyłącznie wtedy, gdy ma to na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dozwolony jest taki podział zamówienia, który nie spowoduje konieczności przeprowadzenia postępowania według bardziej rygorystycznych przepisów.

Z dzieleniem zamówienia będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy suma wartości przedmiotu zamówienia (przy zachowaniu tożsamości czasowej, podmiotowej i przedmiotowej) przekracza kwotę 14.000 euro lub odpowiedni z progów unijnych, natomiast zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na kilka zamówień i każda oddzielna część nie przekracza powyższych kwot.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna i w przypadku prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej może prowadzić do uznania kosztów za niekwalifikowane lub nawet postępowaniem dyscyplinarnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dozwolony jest taki podział zamówienia na części, który nie powoduje, że postępowanie o udzielenie zamówienia powinno być prowadzone według bardziej rygorystycznych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (innymi słowy – nie powoduje „przejścia” przez próg stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych lub progi unijne), a więc nie zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

W pierwszej kolejności zamawiający powinien przeanalizować, czy ma do czynienia z jednym zamówienie. Powstaje tutaj kluczowe pytanie – Czy zakres zamówienia może być ustalony na cały okres realizacji projektu? Nie chodzi tutaj o to, czy faktycznie zamawiający będzie wybierał materiały z aktualnej oferty przedsiębiorców działających na danym rynku, ale czy zachowując należytą staranność zamawiający obiektywnie ma możliwość ustalenia zakresu zamówienia?

Wydaje się, że tak, skoro zamawiający w projekcji finansowej podał szacunkową średnią wartość usługi druku oraz pakietu reklamowego dla każdego etapu.

Nie zachodzi więc niemożność oszacowania wszystkich potrzebnych usług już teraz. Prowadzi to do wniosku, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem, które może być udzielone w częściach według przepisów właściwych dla całości zsumowanych części.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „Z uwagi na wyodrębnienie źródła finansowania, już na tym etapie jest możliwe oszacowanie zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu, co ma decydujące znaczenie dla ustalenia, iż mamy do czynienia z jednym (samodzielnym) zamówieniem publicznym.”

Udzielając zamówienia w sposób opisany powyżej, zyskuje się pewność, że przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie zostały naruszone i nie trzeba będzie ponosić negatywnych konsekwencji wobec instytucji finansującej zamówienie. Ponadto, zwróć uwagę, że często wytyczne instytucji zamawiającej w danym programie operacyjnym zawierają pomocne informacje – niekiedy zapisane jest tam, w jaki sposób należy sumować wartość zamówień.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych

Ksenia Latos


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33661 )
Array ( [docId] => 33661 )

Array ( [docId] => 33661 )