Więcej informacji w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień

Data: 10-12-2013 r.

Uwzględnienie w sprawozdaniu zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz procedur poniżej 14.000 euro to główne zmiany w nowych przepisach dotyczących zamówień publicznych.

Projekt aktu wykonawczego do ustawy Pzp realizuje upoważnienie zawarte w art. 98 ust. 4 zmienionego poprzez ostatnią nowelizację wdrażającą „dyrektywę obronną”. Na podstawie nowego rozporządzenia zamawiający będą sporządzali sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2013.

Informacja o zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

 

Największą nowością jest to, że wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu oraz będący załącznikiem do niego zawiera informacje o zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Ponadto projektodawca przewidział konieczność zamieszczenia w rocznym sprawozdaniu danych o udzielonych zamówieniach publicznych, nawet jeśli zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie przepisów art. 4 pkt 1-3, 6-8 i 10-13, art. 136-138.

Zakres danych dotyczących przekazywania tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu 14.000 euro, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.

Jeden wzór sprawozdania

Aby ułatwić prace zamawiającym, przewidywany jest jeden ogólny wzór sprawozdania, który ma być wykorzystywany przez wszystkie jednostki.

Wprowadzone zmiany oprócz dostosowania przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Pzp mają na celu również umożliwić ustalenie pełnej skali udzielanych i realizowanych przetargów oraz ocenę prawidłowości funkcjonowania całego systemu zamówień publicznych, a także skali stosowania przez zamawiających ustawowych wyłączeń.

Obowiązek przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pozostaje bez zmian.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33662 )
Array ( [docId] => 33662 )

Array ( [docId] => 33662 )