Umowa podwykonawcza w zamówieniach publicznych

Data: 10-02-2014 r.

Nowe przepisy prawa zamówień publicznych znaczenie rozszerzyły zakres ochrony podwykonawców. Teraz także dostarczyciele usług i dostaw, którzy dotychczas pozbawieni byli możliwości egzekwowania swoich praw bezpośrednio od zamawiającego, otrzymali takie same uprawnienia jak podwykonawcy robót budowlanych.

Zakres ochrony przysługującej podwykonawcom uległ istotnemu rozszerzeniu. Stało się to w związku z objęciem nowymi regulacjami umów o podwykonawstwo nie tylko podwykonawców robót budowlanych, jak ma to miejsce na gruncie kodeksu cywilnego, ale także podwykonawców dostaw i usług biorących udział w realizacji zamówienia publicznego. Ochrona dotyczy także tzw. dalszych podwykonawców w zakresie podwykonawstwa na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane.

Nowy rodzaj umowy o podwykonawstwo

Pierwszą podstawą i istotną zmianą wprowadzoną do ustawy Prawo zamówień publicznych jest próba określenia, czym jest umowa o podwykonawstwo. Zgodnie z nowymi przepisami należy przez nią rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego. Umowa musi być zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (czyli podwykonawcą). Natomiast w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane taki kontrakt może być zawarty także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

 

Definicja umowy o podwykonawstwo, która została wprowadzona na skutek nowelizacji ustawy Pzp, pozwala w prosty sposób ocenić czy dany rodzaj współpracy podlega nowym środkom ochrony prawnej w ramach nowelizacji ustawy Pzp.

Strony umowy podwykonawczej

Nowe przepisy ustawy Pzp nie ograniczyły restrykcyjnie kręgu podmiotów, które mogą zawierać umowę o podwykonawstwo. Co prawda należy pamiętać, że zróżnicowanie stron kontraktu ma miejsce pod względem rodzaju zamówienia publicznego, którego dotyczy konkretna umowa o podwykonawstwo. I tak istnieje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo pomiędzy wykonawcą zamówienia a innym podmiotem, czyli podwykonawcą.

Umowa o podwykonawstwo musi łącznie spełniać trzy warunki. Powinna być pisemna, odpłatna, a jej przedmiotem muszą być usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego.

Natomiast w przypadku realizacji przez wykonawcę zamówienia na roboty budowlane umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi, jak i roboty budowlane, może być zawarta nie tylko pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą. W tym przypadku istnieje bowiem prawna możliwość zawarcia kontraktu o podwykonawstwo między podmiotem trzecim (podwykonawcą) a innym podmiotem (czyli dalszym podwykonawcą). Ustawa weszła w życie 24 grudnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33900 )
Array ( [docId] => 33900 )