Umowa podwykonawcza w zamówieniach publicznych

Data: 10-02-2014 r.

Nowe przepisy prawa zamówień publicznych znaczenie rozszerzyły zakres ochrony podwykonawców. Teraz także dostarczyciele usług i dostaw, którzy dotychczas pozbawieni byli możliwości egzekwowania swoich praw bezpośrednio od zamawiającego, otrzymali takie same uprawnienia jak podwykonawcy robót budowlanych.

Zakres ochrony przysługującej podwykonawcom uległ istotnemu rozszerzeniu. Stało się to w związku z objęciem nowymi regulacjami umów o podwykonawstwo nie tylko podwykonawców robót budowlanych, jak ma to miejsce na gruncie kodeksu cywilnego, ale także podwykonawców dostaw i usług biorących udział w realizacji zamówienia publicznego. Ochrona dotyczy także tzw. dalszych podwykonawców w zakresie podwykonawstwa na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane.

Nowy rodzaj umowy o podwykonawstwo

Pierwszą podstawą i istotną zmianą wprowadzoną do ustawy Prawo zamówień publicznych jest próba określenia, czym jest umowa o podwykonawstwo. Zgodnie z nowymi przepisami należy przez nią rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego. Umowa musi być zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (czyli podwykonawcą). Natomiast w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane taki kontrakt może być zawarty także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Definicja umowy o podwykonawstwo, która została wprowadzona na skutek nowelizacji ustawy Pzp, pozwala w prosty sposób ocenić czy dany rodzaj współpracy podlega nowym środkom ochrony prawnej w ramach nowelizacji ustawy Pzp.

Strony umowy podwykonawczej

Nowe przepisy ustawy Pzp nie ograniczyły restrykcyjnie kręgu podmiotów, które mogą zawierać umowę o podwykonawstwo. Co prawda należy pamiętać, że zróżnicowanie stron kontraktu ma miejsce pod względem rodzaju zamówienia publicznego, którego dotyczy konkretna umowa o podwykonawstwo. I tak istnieje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo pomiędzy wykonawcą zamówienia a innym podmiotem, czyli podwykonawcą.

Umowa o podwykonawstwo musi łącznie spełniać trzy warunki. Powinna być pisemna, odpłatna, a jej przedmiotem muszą być usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego.

Natomiast w przypadku realizacji przez wykonawcę zamówienia na roboty budowlane umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi, jak i roboty budowlane, może być zawarta nie tylko pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą. W tym przypadku istnieje bowiem prawna możliwość zawarcia kontraktu o podwykonawstwo między podmiotem trzecim (podwykonawcą) a innym podmiotem (czyli dalszym podwykonawcą). Ustawa weszła w życie 24 grudnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33900 )
Array ( [docId] => 33900 )

Array ( [docId] => 33900 )