Wynagrodzenie ryczałtowe a niezgodność kosztorysu z przedmiarami

Data: 27-09-2013 r.

Jeżeli cena ma charakter ryczałtowy, to przedmiar robót ma jedynie pomóc wykonawcom oszacować koszty wykonania zamówienia. Wówczas załączane do oferty kosztorysy mają charakter informacyjny, a braki w nich nie są podstawą do jej odrzucenia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną inwestycję zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego w siwz – w szczególności stosownie do zapisów dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Obowiązek ten pozostaje aktualny, nawet wówczas gdy dane prace nie wynikają z przedmiarów robót.

Jeśli zatem załączony przez wykonawcę kosztorys ofertowy odbiega od przedmiarów robót i jest to uzasadnione rzeczywistym zakresem prac, oferta nie powinna zostać odrzucona. Nie sposób bowiem uznać, że nie odpowiada ona treści siwz. Należy jednak przeanalizować, czy zamawiający nie zawarł w specyfikacji zapisów, iż pomimo ryczałtowej formy wynagrodzenia jakiekolwiek odstępstwo od załączonych przedmiarów robót będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wówczas przyjęcie opisanej interpretacji jest niemożliwe.

Gdyby natomiast zamawiający przyjął jako formę wynagrodzenia cenę kosztorysową, konieczne jest dokonanie przez wykonawców rzetelnej wyceny każdej pozycji. Na tej podstawie w kosztorysie powykonawczym zostanie bowiem ustalone ostateczne wynagrodzenie. Niedopuszczalne zatem będzie pominięcie lub dodanie jakiejkolwiek pozycji.

W przypadku wyceny przez wykonawcę dodatkowych robót (nieujętych w przedmiarze, lecz wynikających z dokumentacji technicznej), należy rozważyć skorygowanie tego działania jako omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jeśli jednak czynność ta była świadomym zabiegiem, wyklucza to możliwość poprawienia oferty.

Jeśli zatem wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, to konieczne będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca miał uzasadnione wątpliwości co do poprawności sporządzenia przedmiaru robót w postępowaniu, powinien przed złożeniem oferty zwrócić się do zamawiającego ze stosownym zapytaniem. Wówczas przy uznaniu jego zastrzeżeń za zasadne, dopuszczalna byłaby korekta przedmiotowego dokumentu. Umożliwiłoby to złożenie ofert zgodnych z rzeczywistym zakresem zamawianych robót.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32432 )
Array ( [docId] => 32432 )

Array ( [docId] => 32432 )