Zmiany istotne i nieistotne w umowie z wykonawcą

Data: 14-11-2014 r.

Możliwość wprowadzenia zmian w umowach (aneksowania) zależy przede wszystkim od ustalenia, czy w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze zmianą istotną, która została przewidziana w ogłoszeniu lub siwz. Czy też wystąpiła zmiana nieistotna.

W świetle orzecznictwa europejskiego z istotnymi zmianami mamy do czynienia w szczególności gdy wskazują one na wolę ponownego negocjowania warunków zamówienia, mogłyby wpłynąć na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub dopuszczenie innych ofert niż pierwotnie wybrana, prowadzą do modyfikacji równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w jej pierwotnej treści.

Możliwość aneksowania trzeba oceniać przez pryzmat art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a więc trzeba sprawdzić, czy zamawiający przewidział możliwość istotnej zmiany umowy oraz czy określił warunki jej dokonania w treści ogłoszenia o zamówieniu lub w siwz. Zamawiający może przewidzieć ogólną przesłankę dopuszczalności zmiany umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Może również jednocześnie zawrzeć (nawet bardziej rygorystyczne niż w ustawie Pzp) postanowienie, że nie dopuszcza się zmian (a zatem wszelkich, a nie tylko istotnych) postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy. Wówczas wykonawca nie jest raczej „zaskoczony” jakimś czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od niego.  

Zmiana treści umowy nie może być związana z dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi na rzecz wykonawcy, przekraczającymi wartość udzielonego zamówienia publicznego. Zakazane są również zmiany umowy wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w warunkach zamówienia.

Przykład:

Zamówienie dotyczyło dostawy paliwa. Zamawiający zawarł w umowie zapis, wedle którego „w przypadku niedostarczenia towaru w terminie dostawca zapłaci różnicę cen wynikającą z różnicy ceny zakupionego towaru w innej stacji, a ceną wynikającą z niniejszej umowy”. Jeżeli wykonawca nie jest w stanie dostarczać paliwa w terminie zgodnie z umową (za taki przypadek można by uznać np. brak możliwości tankowania na zaoferowanej stacji paliw), to powinien płacić „różnicę” i nie jest do tego niezbędny raczej aneks do umowy. Powinno wystarczyć powołanie się na wymienione postanowienie, choć postrzegam to w kategoriach sytuacji wyjątkowych, a nie „standardu” sposobu realizacji zamówienia. Zamawiający może ponadto rozważyć odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca (tj. sprzedania stacji paliw) i w efekcie obciążenia go nawet wynikającą z umowy karą umowną. W takiej sytuacji niezwłocznie należałoby dokonać wyboru nowego wykonawcy.

Andrzela Gawrońska-Baran, prawnik, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36036 )
Array ( [docId] => 36036 )

Array ( [docId] => 36036 )