Uległy zmianie progi kwotowe w zamówieniach publicznych

Data: 21-01-2014 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 zmieniło wartości zamówień publicznych lub konkursów, od których powstaje obowiązek przekazania ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego lub konkursu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 wprowadza nowe wysokości progów kwotowych. Zmienione wartości mają znaczenie dla zamówień publicznych w przypadku tzw. zamawiających sektorowych.

Zamówienia sektorowe

Zmianie ulegają kwoty, od których mamy do czynienia z zamówieniami sektorowymi.

Zgodnie z artykułem 133 ust. 1 Prawa zamówień publicznych procedurę przetargową stosuje się do zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone we wspomnianym rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów. Kwoty te ulegają odpowiednio zmianie w przypadku zamówień na:

 • dostawy i usługi: z 400 000 EUR na 414 000 EUR;
 • roboty budowlane: z 5 000 000 EUR na 5 186 000 EUR.

W zamówieniach sektorowych zwiększono z 400 000 EUR na 414 000 EUR także próg konkursowy, tj. trzeba przekazać ogłoszenia dotyczące konkursu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, dopiero gdy wartość konkursu przekracza 414 000 EUR.

Pozostałe zamówienia

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 zmieniło także kwoty, od których powstaje obowiązek przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących pozostałych zamówień publicznych. I tak, kwoty te uległy zmianie w przypadku zamówień udzielanych przez podmioty wymienione w §1 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (głównie zamawiający z sektora finansów publicznych) na:

W odniesieniu do zamawiających innych niż wymienieni w § 1 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (tj. w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 tego rozporządzenia) ogłoszenia o zamówieniach na dostawy i usługi muszą być przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dopiero przy wartości 207 000 EUR. Do tej pory było tak przy kwocie 200 000 EUR (w przypadku robót budowlanych: począwszy od wartości 5 186 000 EUR).

Analogicznie (tj. z 200 000 EUR na 207 000 EUR oraz z 5 000 000 EUR na 5 186 000 EUR) zmieniły się także kwoty w przypadku tzw. zamówień subsydiowanych w ponad 50% przez instytucje zamawiające.

Zwiększono również progi konkursowe. W przypadku zamówień udzielanych przez podmioty wymienione w § 2 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (głównie zamawiający z sektora finansów publicznych) będzie on wynosił nie 130 000 EUR jak dotychczas, ale 134 000 EUR.

Z kolei w odniesieniu do zamawiających innych niż wymienieni w § 2 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (tj. w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 tego rozporządzenia), próg zwiększy się z 200 000 EUR na 207 000 EUR. Także tutaj chodzi oczywiście o wartość zamówienia, od którego powstaje obowiązek przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń.

Zmiana progów nie ominęła także zamówień udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Progi kwotowe zwiększyły się tu w przypadku zamówień na:

- dostawy i usługi: z 400 000 EUR na 414 000 EUR;

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33670 )
Array ( [docId] => 33670 )

Array ( [docId] => 33670 )