Trzeba uważać na interpretację przesłanek wykluczenia z postępowania

Data: 26-11-2013 r.

Wykluczenie z przetargu od lat jest przyczyną wielu sporów między zamawiającymi a wykonawcami. Dzieje się tak, pomimo że artykuł 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera zamknięty katalog przesłanek wykluczenia z procedury zamówieniowej.

Do przesłanek, które powodują wykluczenie wykonawcy z postępowania należą m.in. szkoda wyrządzona przez wykonawcę, która została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, wszczęcie procedury upadłościowej i likwidacja firmy, przekazanie nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik procedury czy przynależność do jednej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 24 wykluczeniu podlega wykonawca, w stosunku do którego zaistnieje choćby jedna z wymienionych w tym przepisie przesłanek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wykonawca nie składa dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wówczas zamawiający powinien wezwać taki podmiot do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw.

Tylko celowe podanie nieprawdziwych informacji wyeliminuje firmę z przetargu

Wykluczenie z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może nastąpić tylko w przypadku, gdy podanie nieprawdziwych informacji wynika z umyślnej winy wykonawcy. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, obok wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 19 lipca 2012 r. o sygn. akt IV Ca 683/12 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z 6 grudnia 2012 r. o sygn. akt VI Ga 134/12, przyczynia się do kształtowania spójnej linii orzeczniczej w zakresie interpretacji przesłanki wykluczenia wykonawców z powodu złożenia nieprawdziwych informacji.

Źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 25 stycznia 2013 r.; II Ca 1285/12

Klaudyna Saja-Żwirkowska, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33671 )
Array ( [docId] => 33671 )