Udział w przygotowaniu postępowania nie zawsze prowadzi do wykluczenia

Data: 06-12-2013 r.

Wykonawca, który przygotowywał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, może mieć przewagę konkurencyjną nad innymi wykonawcami biorącymi w nim udział. Jednak istnienia takiej zależności zamawiający nie może domniemywać, lecz musi ją niezbicie ustalić dla konkretnego przypadku. Tylko wówczas ma obowiązek zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp dokonać wykluczenia wykonawcy.

Art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający wyklucza podmiot, który:

  • wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem postępowania lub

  • w celu sporządzenia oferty posługiwał się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

chyba że jego udział w procedurze nie utrudni uczciwej konkurencji.

Fakt, że dany wykonawca np. opracowywał dokumentację projektową w postaci projektu i kosztorysów inwestorskich, nie stanowi wystarczającej przyczyny wykluczenia go z postępowania. Opracowując dokumentację projektową, nabył wprawdzie informacje o przedmiocie zamówienia. Jeśli jednak te dane były zawarte również w dokumentacji postępowania, to każdy zainteresowany mógł je wykorzystać na równych zasadach.

Przewaga wykonawcy, który przygotowywał dokumentację projektową na potrzeby postępowania, w którym następnie złożył ofertę, polega wówczas jedynie na wcześniejszej znajomości przedmiotu zamówienia. To z kolei pozwala w krótszym czasie przygotować ofertę. Taka okoliczność nie stanowi wystarczającego dowodu utrudnienia uczciwej konkurencji.


Źródło:
Informator UZP nr 9/2013

Justyna Rek-Pawłowska, prawnik, specjalista ds. prawnych w dużej firmie wykonawczej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33672 )
Array ( [docId] => 33672 )

Array ( [docId] => 33672 )