Zamawiający nie zawsze może żądać osobistego wykonania zamówienia

Data: 21-01-2014 r.

Po wejściu w życie nowych przepisów ustawy Pzp w zakresie podwykonawstwa zamawiającemu pozostawiono jedynie ograniczone uprawnienie do żądania osobistego wykonywania zamówienia przez wykonawcę w odniesieniu do kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz do prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Ustawa z 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane zawiera szereg istotnych przepisów, które w swym założeniu mają przede wszystkim ochronę praw podwykonawców zaangażowanych w ramach realizacji zamówień publicznych.

Przed wejściem w życie nowelizacji zamawiający mógł - działając na podstawie uchylonego art. 36 ust. 5 ustawy Pzp - wprowadzić na etapie przygotowywania procedury do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) odpowiednie zastrzeżenie wskazujące, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom, uzasadniając to specyfiką przedmiotu zamówienia.

Było to uprawnienie zamawiającego, który jako moderator postępowania oraz jego strona otrzymująca świadczenia i ponosząca za nie zapłatę, mógł wyłączyć z jego realizacji udział podwykonawcy. Organizatorzy przetargów w praktyce nie korzystali z tego zastrzeżenia zbyt często, a możliwość jego wprowadzenia w oparciu o nieostre i ocenne cechy przedmiotu zamówienia bywała również podstawą naruszeń przepisów stwierdzanych w ramach kontroli.

Po nowelizacji zupełnie na nowo opisano ten zakres regulacji, wprowadzając art. 36a ustawy Pzp. Wynika z niego, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiającemu pozostawiono jedynie ograniczone uprawnienie do żądania osobistego wykonywania zamówienia przez wykonawcę w odniesieniu do kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz do prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

A zatem w postępowaniach wszczynanych po nowelizacji nie jest już w ogóle możliwe wyłączenie prawa do posługiwania się podwykonawcami w przypadku dostaw, nawet jeśli specyfika tych dostaw, w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, mogła to uzasadniać.

Justyna Andała-Sępkowska
, prawnik, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33674 )
Array ( [docId] => 33674 )