Zapisy w regulaminie wynagradzania mogą uchronić przed składkami ZUS

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 01-09-2014 r.

Pominięcie w regulaminie wynagradzania ustaleń dotyczących wypłacania należności, co do których pracodawca zobligowany jest przepisami prawa pracy, jak dodatki za godziny nocne, wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas dyżuru, przestoju itp., nie powodują dla pracodawcy konsekwencji karnych. Jednak jeżeli pracodawca takie dodatki wypłaca, nie zostaje wówczas zachowany obowiązek wynikający z art. 771 § 3 kp,

Artykuł 771 § 3 kp dotyczy ustalenia warunków wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę. W umowie o pracę powinny być bowiem uwzględnione przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia.Pominięcie niektórych zapisów w regulaminie wynagradzania nie stanowi wykroczenia, może mieć jednak inne negatywne konsekwencje.

Nieustalenie w regulaminie wynagradzania prawa do niektórych składników wypłaty, takich jak wydawanie biletów miesięcznych czy dofinansowanie do pakietów medycznych, spowoduje włączenie ich do podstawy oskładkowania. Podczas gdy w przypadku uwzględnienia tych składników w regulaminie wynagradzania, składniki te byłyby wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego i art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

 

Zdarza się, że pracodawca w trakcie prowadzenia działalności obejmuje pracowników opieką medyczną, zapominając o rozszerzeniu w związku z tym regulaminu wynagradzania o odpowiednie zapisy. Konsekwencją takiego działania będzie konieczność oskładkowania tego przychodu, a jeżeli pracodawca tego nie uczynił, powstanie obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę oraz korekta deklaracji za cały okres, kiedy świadczenie było wydawane niezgodnie z warunkami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego.

Należy zatem pamiętać, aby przy wprowadzaniu tego rodzaju świadczeń w zakładzie pracy, poinformować pracodawcę o konieczności dokonania zmian w regulaminie wynagradzania.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35627 )
Array ( [docId] => 35627 )

Array ( [docId] => 35627 )