Nie można zapomnieć o wyrejestrowaniu członka rodziny

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 07-01-2014 r.

Osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, która uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego lub traci status członka rodziny, powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

Obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego wynika z art. 76a ustawy zdrowotnej, zgodnie z którym osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

  • małżonka,

  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wyrejestrowując ubezpieczonego z ubezpieczeń/ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA, trzeba też wyrejestrować członków jego rodziny. Polega to na wpisaniu w bloku IV. (V.) „Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego” w polu 01 cyfry „2” (tj. wyrejestrowanie członka rodziny), a w pozostałych polach tego bloku – danych członka rodziny, które zostały podane w zgłoszeniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33681 )
Array ( [docId] => 33681 )

Array ( [docId] => 33681 )