Od 1 stycznia 2013 r. zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Jedną z najważniejszych zmian, które czekają ubezpieczonych (a więc nas wszystkich) od 1 stycznia 2013 r., jest to, że nie będzie już obowiązku okazywania papierowych dokumentów, które potwierdzałyby prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Takim dokumentem jest właśnie ZUS RMUA.

Do lekarza trzeba będzie zabrać swój PESEL

Podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL. Numer ten będzie weryfikowany przez placówkę zdrowotną w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU).

Ma to nie tylko ułatwić potwierdzanie prawa do świadczeń przez pacjentów, ale także zdjąć z nich odpowiedzialność za udokumentowanie prawa do świadczeń.

Inaczej będzie w stosunku do najmłodszych niemowląt

Wyjątek od tej zasady dotyczy dzieci do 3. miesiąca życia. Dzieci te mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL i w tym przypadku elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica.

Na wszelki wypadek lepiej jednak mieć ze sobą ZUS RMUA

Może się jednak okazać, że potwierdzenie prawa do świadczeń za pomocą numeru PESEL nie będzie możliwe lub przy weryfikacji uzyska się wynik negatywny. W takim przypadku świadczeniobiorca będzie miał dwa wyjścia.

  • będzie mógł przedstawić inny dokument potwierdzający jego prawo do świadczeń (pracownik – np. legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem, ZUS RMUA),
  • będzie mógł też złożyć oświadczenie zawierające imię i nazwisko, PESEL (ze wskazaniem dokumentu, na podstawie którego dokonano potwierdzenia tożsamości), adres zamieszkania oraz wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa jest korzystna dla bardzo wielu podmiotów

Należą do nich:

  • ubezpieczony – świadczeniobiorca, czyli pacjent, nie musi okazywać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, co znacznie uprości proces potwierdzania prawa do świadczeń;

  • świadczeniodawca – potwierdzenie przez NFZ (poprzez dokument elektroniczny) posiadania uprawnień przez daną osobę to gwarancja, iż świadczenie będzie udzielone „zweryfikowanej” osobie. Fundusz nie odmówi rozliczenia takiego świadczenia z powodu braku uprawnień pacjenta.
  • płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne – pracodawca nie będzie musiał drukować ZUS RMUA, a więc zaoszczędzi to czas osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, a także pozwoli na wymierne korzyści finansowe (oszczędności chociażby na kosztach druku).

Podstawa prawna:

  • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1016).

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32493 )
Array ( [docId] => 32493 )