Protokół kontroli ZUS – wskazówki dla płatnika składek

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 29-08-2016 r.

Po zakończeniu każdej kontroli wykonywanej przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kontrolowany, czyli płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona – pełnomocnik, powinien otrzymać protokół pokontrolny sporządzony przez kontrolującego inspektora. Ważne jest, aby odpowiednio wnikliwie zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik składek będzie mógł złożyć zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

Protokół kontroli inspektor sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw (wraz z załącznikami). Protokół musi być podpisany przez inspektora/inspektorów kontroli przeprowadzających kontrolę.

Może być doręczony osobiście przez inspektora kontroli ZUS lub odebrany przez płatnika składek (pełnomocnika płatnika) w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wtedy wymagany jest podpis osoby odbierającej protokół. W przypadku wysłania protokołu drogą pocztową, protokół musi być podpisany przez inspektora kontroli ZUS, a nie musi być podpisany przez kontrolowanego.

Jeżeli płatnik składek zgadza się z ustaleniami kontroli inspektora ZUS i nie wniesie do nich zastrzeżeń, protokół kontroli po uprawomocnieniu kończy postępowanie kontrolne.

W przypadku gdy płatnik składek nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole ma prawo umotywowane zastrzeżenia do tych ustaleń. Ma na to 14 dni od daty otrzymania protokołu. Po otrzymaniu zastrzeżeń inspektor kontroli musi się do nich ustosunkować w formie pisemnej. Może się nie zgodzić z zastrzeżeniami, przyjąć je lub przyjąć część z nich, a część uznać za bezzasadne. Odpowiedzi na zastrzeżenia inspektor kontroli ZUS udziela w formie „Informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń”. Jeżeli choć część zastrzeżeń uznanych zostanie za zasadne, sporządzony  zostanie aneks do protokołu kontroli uwzględniający wniesione zastrzeżenia. Zostaje w nim określone stanowisko kontrolującego wobec zarzutów podniesionych przez płatnika. I dopiero ten dokument kończy postępowanie kontrolne.

Łukasz Michalski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39420 )
Array ( [docId] => 39420 )

Array ( [docId] => 39420 )