Wszystkie artykuły

  Dokumentacja ZUS 03.09.2018
  Nowe druki ZUS w programie Płatnik
  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Zagwarantowane będzie zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez ...

  Dokumentacja ZUS 03.10.2017
  Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  Mimo że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spoczywa na pracowniku, to pracodawca w praktyce wykonuje wszystkie czynności z tym związane. Jest to o tyle trudne, że członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego i tylko z jednego tytułu.Do zgłoszenia członka rodziny służy formularz ZUS ZCNA, za którego ...

  Dokumentacja ZUS 30.08.2017
  ZUS ZLA dostarczone po terminie wypłaty
  Zdarzają się sytuacje, w których pracownik spóźni się z dostarczeniem ZUS ZLA i w wyniku tego dotrze ono do pracodawcy już po terminie naliczania wynagrodzeń. Pracodawca nie uwzględni go zatem w wyliczeniu wynagrodzenia za dany miesiąc oraz zdarza się, że także i w rozliczeniach z ZUS. Nie w każdej sytuacji jednak musisz dokonać korekty naliczonych list płac oraz deklaracji rozliczeniowej ...

  Dokumentacja ZUS 06.02.2017
  Komu płatnik składek przekazuje informację roczną za ubiegły rok?
  Informację roczną za 2016 rok płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu, np. pracownikowi czy zleceniobiorcy w terminie do 28 lutego 2017 r. Powinna ona zawierać dane, jakie płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych sporządzonych za ubezpieczonego za 2016 rok. Płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu informację roczną/informację miesięczną ...

  Dokumentacja ZUS 05.12.2016
  Elektroniczne ZUS ZLA – sprawdź, czy również w Twojej firmie
  Od początku 2016 roku zaczęły obowiązywać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zwolnienia). Na razie obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 5 pracowników. Natomiast już teraz mogą z nich także korzystać pracodawcy, u których pracuje mniej niż 5 pracowników. Obowiązek ten będzie dotyczył każdego pracodawcy już od 1 stycznia 2018 r. Sprawdźmy ...

  Dokumentacja ZUS 29.08.2016
  Protokół kontroli ZUS – wskazówki dla płatnika składek
  Po zakończeniu każdej kontroli wykonywanej przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kontrolowany, czyli płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona – pełnomocnik, powinien otrzymać protokół pokontrolny sporządzony przez kontrolującego inspektora. Ważne jest, aby odpowiednio wnikliwie zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ...

  Dokumentacja ZUS 14.07.2016
  ZUS już informuje ubezpieczonych o stanie konta
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swoich stronach internetowych, że rozpoczyna wysyłkę kolejnych już „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" – tym razem za rok 2015. Jednocześnie podkreślił, jak istotne dla przyszłości emerytalnej ubezpieczonego jest uważne przeczytanie tej informacji.Warto przypomnieć, że celem wysyłania informacji za poszczególne lata jest: powiadomienie ...

  Dokumentacja ZUS 02.06.2016
  Wymiar etatu bez znaczenia dla zgłoszenia ZUS ZSWA
  Druk ZUS ZSWA pracodawcy opłacający składki na Fundusz Emerytur Pomostowych mieli obowiązek złożyć do końca marca 2016 r. Mimo że płatnicy wypełniają go oraz składają raz w roku, a więc znacznie rzadziej niż dokumenty rozliczeniowe, nadal popełniają w nim wiele błędów wymagających późniejszej korekty, na którą wyznaczone są konkretne terminy. Warto sprawdzić, jak poprawić ...

  Dokumentacja ZUS 14.02.2016
  Korekty ZUS przy nadpłacie wynagrodzenia
  Nadpłata pensji wiąże się z koniecznością przeliczenia listy płac, skorygowania zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej oraz zazwyczaj z dochodzeniem przez pracodawcę nadpłaconego wynagrodzenia od zatrudnionej osoby.Gdy doszło do wypłaty wynagrodzenia w zawyżonej wysokości, należy:Krok 1. Przeliczyć listę płac, by uwzględniała prawidłowe kwoty wynagrodzenia i naliczeń podatkowo-składkowych.Krok ...

  Dokumentacja ZUS 15.01.2016
  Szkolenie online: Oskładkowanie umów cywilnoprawnych - nowe zasady od 2016 roku
  Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się zasada dotycząca ubezpieczeń zleceniobiorcy będącego emerytem lub rencistą i jednocześnie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (umowa zlecenia niewykonywana na rzecz pracodawcy).  Czy zatrudnianie na zlecenie emeryta, ucznia lub studenta jest nadal opłacalne?Do końca 2015 r. panowała reguła, zgodnie, z którą taki zleceniobiorca podlegał obowiązkowo ...