ZUS IWA za 2012 r. można składać tylko do końca stycznia

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 10-12-2012 r.

W celu ustalenia składki wypadkowej na nowy rok składkowy, który rozpocznie się 1 kwietnia, należy do końca stycznia danego roku przekazać do ZUS formularz ZUS IWA. Musi on zawierać dane za rok poprzedni, czyli za 2012 r.

Dzięki informacjom zawartym w ZUS IWA, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Według niej w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Nie każdy płatnik musi złożyć ZUS IWA

Formularz wypełniają pracodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej 1 dzień w styczniu następnego roku, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2013 r.,
  2. w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
  3. byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2012 r.

Jeżeli w jakimkolwiek z miesięcy roku, za który składana jest informacja ZUS IWA, ani jeden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, płatnik składek nie przekazuje ZUS IWA za ten rok.

Płatnik przekazuje ZUS IWA w takiej samej formie, jak dokumenty rozliczeniowe. Na przykład jeśli dokumenty są wysyłane poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na opakowaniu powinien być umieszczony napis „ZUS IWA”.

Podstawa prawna:

  • Art. 31 ust. 6 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
  • Zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz.1692 ze zm.).

Autor: Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32513 )
Array ( [docId] => 32513 )

Array ( [docId] => 32513 )