Emerytury wypłacane zaliczkowo mają być wyrównane wraz z odsetkami

Data: 23-10-2012 r.

Wielu emerytów nawet od ponad 2 lat otrzymuje emeryturę zaliczkową, co oznacza w praktyce otrzymywanie 80% należnego świadczenia. Część z nich zamierza złożyć pozew zbiorowy przeciwko ZUS. Z pouczenia otrzymywanego przez nich od ZUS wynika, że przepisy nie przewidują odwołania do sądu od decyzji ZUS ustalającej wysokość świadczenia w kwocie zaliczkowej.

Kiedy ZUS może obliczyć emeryturę zaliczkową

Jeżeli prawo do świadczeń (emerytury, renty) zostało udowodnione, ale zainteresowany nie przedłożył dowodów niezbędnych do ustalenia wysokości świadczeń, ZUS przyznaje mu świadczenia w kwocie zaliczkowej zbliżonej do kwoty przewidywanych świadczeń.

ZUS przyznaje także świadczenia zaliczkowe, jeżeli składki należne za okres, z którego ustalono podstawę obliczenia emerytury, zostały zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w terminie, który uniemożliwia ich uwzględnienie w podstawie obliczenia świadczenia w dniu wydania decyzji w sprawie prawa do świadczenia i ustalenia jego wysokości.

Emerytura wypłacona zaliczkowo będzie zaliczona na poczet przysługującej emerytury

W przypadku gdy zaliczka przekracza kwotę emerytury, kwota wynikająca z dokonania rozliczenia za cały okres, za który świadczenie wypłacone zostało w wysokości zawyżonej, podlega potrąceniu na podstawie art. 139 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W takim przypadku obowiązujące przepisy nie przewidują naliczania odsetek za zwłokę. Gdy zaliczka jest mniejsza niż ostateczna wysokość emerytury, dokonywana jest wypłata wyrównania za cały okres, za który świadczenie wypłacane było w zaniżonej wysokości. Wypłata odsetek uzależniona jest natomiast od tego, czy w danej sprawie wystąpiło opóźnienie w wydaniu decyzji ustalającej ostateczną wysokość emerytury – wyjaśnia ZUS.

Sprawa coraz powszechniejszego problemu wypłacania emerytur zaliczkowych, a nie ostatecznych stała się przedmiotem interpelacji poselskiej (nr 6507), skierowanej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zapytano w niej, kiedy system informatyczny umożliwi wypłatę emerytur w należnej wysokości.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na interpelację poselską

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało, że ze względu na złożoność dostosowania systemu informatycznego ZUS do nowego oprogramowania wdrożenie nowego systemu informatycznego ulegało kilka razy przesunięciu. Wdrożenie do eksploatacji nowego oprogramowania nastąpi w listopadzie 2012 r. I niezwłocznie po wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania ZUS wyda ostateczne decyzje w sprawie emerytur oraz wypłaci należne wyrównania wraz z odsetkami.

Podstawa prawna:

art. 120, 139 ust. 1 pkt 1, art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Autor: Aneta Mościcka – prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32567 )
Array ( [docId] => 32567 )

Array ( [docId] => 32567 )