Rozwiązanie umowy o pracę przy przejściu pracownika na emeryturę

Data: 21-11-2012 r.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który z racji wieku i stażu pracy może już ubiegać się o uzyskanie świadczeń emerytalnych, nie różni się niczym od rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują odmiennych, np. krótszych okresów wypowiedzenia dla pracowników przechodzących na emeryturę. Czy jednak wypowiedzenie pracy może nastąpić tylko z tego powodu, że pracownik nabył wiek emerytalny?

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Do rozwiązania umowy o pracę może dojść:

  • w wyniku porozumienia stron – czyli w terminie uzgodnionym między pracownikiem a pracodawcą albo
  • poprzez wypowiedzenie złożone przez zainteresowanego pracownika – wówczas pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia wynikający z przepisów.

Porozumienie stron

Jeżeli pracownik proponuje zawarcie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę, to nieistotne jest, z jakiej przyczyny pracownik chce się zwolnić z pracy. W każdym przypadku porozumienie to może mieć taką samą treść. Powinno z niego wynikać, że strony zgodnie postanawiają rozwiązać zawartą umowę i należy w nim wskazać datę rozwiązania umowy.

Strona, która wystąpiła z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w ogóle nie musi informować drugiej strony o przyczynie rozwiązania umowy. Na samo zawarcie porozumienia stron, jak i na wszystkie elementy tego porozumienia, w tym termin rozwiązania umowy, druga strona musi wyrazić zgodę. Jeżeli nie wyrazi zgody, porozumienie nie zostanie zawarte.

Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania braku zgody na zawarcie porozumienia stron (podobnie jak i pracownik nie ma obowiązku uzasadniania, dlaczego nie wyraża zgody na propozycję pracodawcy rozwiązania umowy o pracę w tym trybie).

Wypowiedzenie umowy o pracę

W przypadku gdy pracodawca nie zgadza się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pracownikowi, który chce odejść z pracy (także na emeryturę), pozostaje złożenie wypowiedzenia – z zachowaniem obowiązujących okresów wypowiedzenia.

Powstaje natomiast pytanie, czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę wyłącznie z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego? Sąd Najwyższy zajmuje różne stanowiska w takich sprawach. Pracodawca, który zdecyduje się na wypowiedzenie pracownikowi umowy tylko z tego powodu, powinien spodziewać się, że przegra proces w razie odwołania się pracownika od takiego wypowiedzenia do sądu pracy. Skutkiem przegranej może być albo przywrócenie pracownika do pracy przez sąd, albo konieczność wypłaty zasądzonego odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie pracownika z pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 36 § 1, art. 45 Kodeksu pracy,
  • art. 84 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32576 )
Array ( [docId] => 32576 )

Array ( [docId] => 32576 )