Wszystkie artykuły

  Emerytury i renty 17.05.2022
  Rząd zatwierdził projekt ustawy o 14. emeryturach
  W lutym Premier zapowiedział, że tzw. czternastka będzie wypłacona także w 2022 r. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy dotyczącej wypłaty dodatkowego świadczenia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternasta emerytura miała być jednorazowym wsparciem wypłaconym w 2021 r. Okazało się jednak, że także w bieżącym roku Rząd znajdzie 11,4 mld zł dla ...

  Emerytury i renty 14.05.2022
  Wsparcie dla seniorów - dodatkowe emerytury i program Senior+
  Zgodnie z zapowiedzią Premiera, w drugiej połowie maja 2022 r. rząd ma zajmować się projektem ustawy o 14. emeryturze. O działaniach rządu dotyczących wsparcia dla osób starszych rozmawiał na spotkaniu z seniorami w województwie małopolskim. Wypłatę 14. emerytury Premier zapowiedział jeszcze w lutym. Zasady jej wypłaty mają być podobne do tych, które obowiązywały w zeszłym roku. ...

  Emerytury i renty 09.05.2022
  Jaka będzie wysokość emerytury? Odpowiedź w CIE
  Centralna Informacja EmerytalnaPolacy nie oszczędzają i nie myślą o przyszłości, a jednocześnie się o nią martwią. Tak pokazują rozliczne badania. Nasze podejście do oszczędzania i bardziej świadomą refleksję o wysokości emerytury ma zmienić Centralna Informacja Emerytalna. CIE czyli Centralna Informacja Emerytalna ma być odpowiedzią na potrzeby obywateli, którzy martwią się ...

  Emerytury i renty 02.04.2022
  Wypłata 13. emerytury
  Ruszyły wypłaty 13. emerytury. Pierwsze świadczenia zostały wysłane już 1 kwietnia. Łącznie otrzyma je niemalże 10 mln emerytów. Na wypłaty przewidziano kwotę 13,1 mld zł. Od dwóch lat wszyscy emeryci i renciści mają zagwarantowane w ustawie prawo do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wysokość 13. emerytury została określona na poziomie minimalnej emerytury. ...

  Emerytury i renty 28.03.2022
  Ochrona pracownika wnioskującego o emeryturę pomostową
  Senat przyjął nowelę przepisów dotyczących emerytur pomostowych bez poprawek. Jeśli regulacja wejdzie w życie, osoby wnioskujące o emeryturę będą miały dodatkową ochronę.  Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Zmiany dotyczą przede wszystkim osób, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej jeszcze przed zakończeniem stosunku pracy. W takim przypadku ...

  Emerytury i renty 16.03.2022
  mObywatel także dla mEmerytów
  W aplikacji mObywatel emeryt lub rencista będzie mógł dodać także swoją legitymację wydaną przez ZUS. Będzie ona uzupełnieniem legitymacji wydawanej z tworzywa sztucznego, dokładnie tak samo jak w przypadku dowodów osobistych. W przypadku dzieci, uwierzytelnieniem będzie mLegitymacja szkolna. Legitymację emeryta-rencisty w formie elektronicznej wprowadza rozporządzenie z 9 marca 2022 ...

  Emerytury i renty 01.03.2022
  Wypłata polskich emerytur dla osób z Ukrainy
  Osoby, które otrzymywały polską emeryturę lub rentę na ukraiński rachunek bankowy mogą poprosić o wypłatę należnego świadczenia w Polsce. Dotyczy to świadczeń wypłacanych na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej między Polską i Ukrainą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swojej stronie, że osoby, które nie mogą odebrać swojego świadczenia z powodu ...

  Emerytury i renty 28.02.2022
  Od 1 marca emeryt może dorobić więcej i nie straci emerytury
  Ile może dorobić emeryt? Znane są nowe kwoty, które mogą być osiągane przez emerytów świadczących dodatkową pracę. Od  1 marca 2022 r. świadczenie będzie zmniejszone dopiero po osiągnięciu przychodu w wysokości 3963,71 zł.Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje możliwość zawieszenia lub zmniejszenia wypłacanego świadczenia (art. 103 ustawy ...

  Emerytury i renty 06.02.2017
  Jakie zmiany w emeryturach w 2017 roku?
  1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy emerytalnej przywracająca powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Nowela ta wprowadzatakże kilka innych zmian istotnych dla świadczeniobiorców. Powszechnie obowiązujący wiek emerytalny z dniem 1 października 2017 r. będzie wynosił 65 lat – w przypadku mężczyzn oraz 60 lat – w przypadku kobiet.Nastąpi ...

  Emerytury i renty 06.02.2017
  Jak poinformować ZUS od dochodach osiągniętych w ubiegłym roku przez zatrudnionych emerytów i rencistów?
  Do 28 lutego 2017 r. podmiot zatrudniający emeryta lub rencistę musi poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego przez daną osobę w roku ubiegłym. Informację taką ma obowiązek też przekazać sam świadczeniobiorca. Uzyskane informacje pozwolą ZUS na sprawdzenie, czy dane świadczenie powinno ulec zmniejszeniu albo zawieszeniu.W związku z tym, że nie został wprowadzony jednolity ...