Ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika rozlicza się z podatkiem

Data: 19-07-2013 r.

Ekwiwalent za urlop jest przychodem ze stosunku pracy nawet po jego wygaśnięciu. W związku z tym w razie wypłaty tego świadczenia byłemu już pracownikowi należy  odprowadzić zaliczkę na podatek. Obliczając tę daninę, stosuje się zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, ale nie potrąca się kwoty wolnej od podatku.

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Przede wszystkim są to wynagrodzenia zasadnicze i za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itd. (art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa o PIT).

Świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy z uwagi na jego związek z zatrudnieniem pracownika. Dla określenia i kwalifikacji tego przychodu nie ma znaczenia, że uzyskujący to świadczenie w momencie jego otrzymania nie jest już zatrudniony u pracodawcy. A zatem wypłacony byłemu pracownikowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy.

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie (nie więcej niż 1.335 zł rocznie), jeśli pracownik uzyskuje przychód tylko z jednego stosunku pracy. Koszty w tej wysokości stosuje się w miesiącu, w którym pracownik (ale też były pracownik) uzyskał przychód ze stosunku pracy. W przypadku byłego pracownika nie można jednak stosować kosztów podwyższonych, tj. 139,06 zł – miesięcznie i 1.668,72 zł – rocznie. Nie są tu bowiem spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, gdzie uzależniono zastosowanie takich kosztów od tego, czy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Wraz z wygaśnięciem stosunku pracy traci też ważność oświadczenie pracownika o spełnianiu tych warunków. Koszty pracownicze w wysokości 111,25 zł potrąca się od całości przychodów otrzymanych w danym miesiącu przez byłego pracownika, tj. w przypadku gdy oprócz ekwiwalentu za urlop były pracownik otrzymał też inne przychody ze stosunku pracy.

Obliczając zaliczkę, były pracodawca nie może potrącać kwoty wolnej od podatku, tj. 46,33 zł miesięcznie. Potrącenie tej kwoty jest możliwe w razie złożenia przez pracownika, przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym, oświadczenia PIT-2. Warunek ten nie jest spełniony w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy. Zaliczkę pomniejsza się za to o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32636 )
Array ( [docId] => 32636 )

Array ( [docId] => 32636 )