Wszystkie artykuły

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Pracownik zapłaci składki ZUS od diety ponad limit
  Pracodawca może wypłacić diety w wyższej wysokości niż wynikająca z przepisów. Jednak wówczas nadwyżkę ponad limit musi wliczyć do podstawy wymiaru składek. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są za pracownika od przychodów, jakie otrzymuje on z tytułu zatrudnienia. Jednak nie od wszystkich przychodów pracowniczych należy opłacać składki. Z podstawy wymiaru wyłączone ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Każdy posiłek podczas podróży służbowej obniża dietę
  Od 1 marca 2013 r. pracodawców obowiązują nowe zasady rozliczania podrózy służbowych. Zmieniła się nie tylko sama wysokość diet, ale też wprowadzono obowiązek ich pomniejszania w określonych sytuacjach.Podobnie jak do 28 lutego 2013 roku, obecnie dieta krajowa nie przysługuje: gdy podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin, za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Zbyt drogi nocleg w podróży służbowej zostanie oskładkowany
  Podstawy wymiaru składek nie stanowią kwoty zwracane za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Jedna doba hotelowa nie powinna być jednak droższa niż dwudziestokrotność stawki diety (600 zł). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Regulamin wynagradzania powinien uwzględniać zmianę wysokości diety
  W przypadku gdy pracodawca nie zdążył na czas, z odpowiednim wyprzedzeniem, zmienić regulaminu wynagradzania, to i tak od 1 marca pracownikowi przysługuje dieta w podróży służbowej na poziomie 30 zł za dobę. Pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem. Wśród nich są diety żywieniowe za każdą dobę podróży, ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Koszty przejazdów w podróży służbowej są takie same dla wszystkich
  Pracodawca może różnicować wynagrodzenia w zależności od zajmowanego stanowiska i w konsekwencji – od realnej wartości danej osoby dla firmy. Jednak zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego nie jest wynagrodzeniem, lecz świadczeniem stanowiącym zwrot poniesionych kosztów podróży służbowej.W odniesieniu do przejazdów w podróży służbowej istotne jest wprowadzenie do regulaminu ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Śniadanie w cenie noclegu podróży służbowej obniża dietę
  W regulaminie wynagradzania warto umieścić zapis, zgodnie z którym pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o tym, czy miał zapewnione bezpłatne śniadanie w trakcie noclegu. Dotyczy to zarówno podróży służbowej krajowej, jak i zagranicznej. W razie wątpliwości pracodawca może to sprawdzić w hotelu telefonicznie czy e-mailowo. Odpowiednia do zapewnionego w podróży posiłku ...

  Podróże służbowe 24.05.2013
  Przy podróżach służbowych trzeba uwzględnić ZUS
  Pracodawca może wypłacić diety w wyższej wysokości niż wynikająca z przepisów. Jednak wówczas nadwyżkę ponad limit musi wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS.Pracownikowi, który odbywa podróż służbową, w terminie i miejscu wskazanym przez pracodawcę przysługują m.in. diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych ...

  Podróże służbowe 22.05.2013
  Koszty wyjazdu szkoleniowego można rozliczyć jak podróż służbową
  Między wyjazdem służbowym i szkoleniowym istnieje tak wiele różnic, że należy uznać, że są to dwa różne (odrębne) rodzaje wyjazdów pracowniczych.Pracodawca nie musi, ale może dokonać zwrotu wydatków związanych z podróżą szkoleniową. Przy ich rozliczaniu ma prawo zastosować zasady przewidziane dla podróży służbowych.To, że pracodawca nie ma obowiązku rozliczania kosztów ...

  Podróże służbowe 27.11.2012
  Kto odpowiada za prowadzenie rachunkowości w firmie
  Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, np. określenie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych czy określenie metody prowadzenia ksiąg pomocniczych. W praktyce pojawia się szereg wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości w zakresie rachunkowości.To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie ...

  Podróże służbowe 23.11.2012
  Zasady rozliczania podróży służbowych w 2013 r.
  Od 1 stycznia 2013 r. mają obowiązywać nowe zasady rozliczania podróży służbowych. Tak wynika z projektu projekcie rozporządzenia w sprawie należności z tytułu służbowych podróży krajowych i zagranicznych przygotowanego przez resort pracy. Najważniejsze zmiany przewidziane na 2013 r. to: podwyższenie stawek diet z tytułu podróży służbowych na terenie kraju, urealnienie limitów ...