Wszystkie artykuły

  Podróże służbowe 16.11.2012
  Diety za podróże służbowe w 2013 r.
  Od nowego roku planowany jest wzrost diet za podróże służbowe zarówno w kraju, jak i zagranicą. W niektórych przypadkach jest on znaczny. Sprawdź szczegóły.Zmiany w dietach za podróże służbowe przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub ...

  Podróże służbowe 09.11.2012
  Zmiany w prawie pracy – wyższe diety z tytułu krajowej podróży służbowej
  Dieta za czas krajowej podróży służbowej wynosić ma 30 zł za dobę podróży. Jest to kwota o 7 złotych wyższa od obecnej. Zmieni się także sposób obliczania należności z tytułu delegacji – będzie drożej.Projektowane zmiany w prawie pracy związane z podróżami służbowymi mają dotyczyć m.in. wysokości diet. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia ...

  Podróże służbowe 05.11.2012
  Zwiększenie wynagrodzenia zamiast zapłaty za podróż służbową nic nie da
  Pracodawca nie może uwolnić się od obowiązku zapłaty diet za podróż służbową wypłacając pracownikowi wyższe wynagrodzenie – tak stwierdził Sąd Najwyższy. Pracownik był zatrudniony w zakładzie na stanowisku montażysty. Strony ustaliły, że pracownik otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.500 zł brutto i premię „uzależnioną od wartości sprzedaży”. W umowie ...

  Podróże służbowe 23.10.2012
  Świadczenia przysługujące kierowcy w związku z podróżą służbową
  Jedną z największych niedogodności w pracy kierowcy jest konieczność opuszczania miejscowości, w której znajduje się siedziba jego firmy. Jednocześnie jest to sposób na uzyskanie dodatkowych świadczeń, bowiem w momencie, gdy pracodawca wysyła go w podróż służbową jest zobowiązany wypłacić mu odpowiednie świadczenia. Służbowo, czyli kiedy W myśl ustawy o czasie pracy kierowcy ...

  Podróże służbowe 16.09.2012
  Noclegi, leczenie i inne wydatki w zagranicznej podróży służbowej
  Zgodnie z Kodeksem pracy, przez podróż służbową rozumiemy podróż podjętą przez pracownika na polecenie pracodawcy w celu wykonania zleconego zadania służbowego. Podróż musi się przy tym odbyć poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy. Świadczenia przysługujące pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową oraz wytyczne ...

  Podróże służbowe 28.08.2012
  Czas trwania zagranicznej podróży służbowej
  Ustalenie dokładnego czasu trwania zagranicznej podróży służbowej jest niezwykle istotne ponieważ warunkuje wysokość przyznawania świadczeń. Czas trwania podróży uzależniony jest od środka komunikacji.Czas pobytu pracownika poza granicami kraju uzależniony jest od rodzaju środka lokomocji, którym odbywana jest podróż. Okres pobytu za granicą jest liczony w przypadku: środka lokomocji ...