Nieobecność pracownika nie wpływa na wysokość kwot wolnych od potrąceń

Autor: Elżbieta Młynarska-Wełpa
Data: 24-06-2014 r.

Nie ma podstaw prawnych do zmniejszania kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do przepracowanej części miesiąca w razie absencji pracownika w pracy. Proporcjonalne zmniejszanie kwot wolnych jest przewidziane tylko w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Następujące stanowisko w sprawie prezentuje Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GPP-306-4560-457/08/PE), w którym wyjaśnia, że „zgodnie z art. 871 § 1 kp, przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kp, pracodawca ma obowiązek pozostawić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy kwotę wolną od potrąceń, stanowiącą równowartość minimalnego wynagrodzenia (po stosownych odliczeniach) lub odpowiedniego procenta tego wynagrodzenia.

Przepis art. 871 § 2 kp przewiduje mechanizm pomniejszania kwot wolnych od potrąceń proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z powyższego wynika, że jedyną przesłanką dopuszczającą pomniejszenie kwot wolnych od potrąceń jest wymiar czasu pracy określony w treści umowy o pracę, w którym zatrudniony jest pracownik. Tym samym w ocenie Departamentu brak podstaw do pomniejszenia w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie tylko za część miesiąca (np. z powodu urlopu bezpłatnego, niezdolności do pracy z powodu choroby)”. Należy więc pamiętać, że w przypadku gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie tylko za część miesiąca, np. z powodu absencji w pracy, kwota wolna od potrąceń powinna być uwzględniana przy ustalaniu możliwości dokonania potrącenia w pełnej kwocie, która dotyczy tej osoby, z uwagi na jej koszty uzyskania przychodu i oświadczenie PIT-2.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Z jego wynagrodzenia miała być w bieżącym miesiącu potrącona wcześniej udzielona i nierozliczona zaliczka pieniężna związana z krajową podróżą służbową. Przebywał on w tym miesiącu na 3-tygodniowym urlopie bezpłatnym. W związku z tym jego wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych było niższe niż 75% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca nie może dokonać potrącenia, ponieważ naruszyłoby to kwotę wolną, która przysługuje temu pracownikowi.

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2014 roku dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

Rodzaj potrącenia

Bez PIT-2
i zwykłe
koszty uzyskania przychodów

PIT-2
i zwykłe
koszty uzyskania przychodów

Bez PIT-2
i podwyższone
koszty uzyskania przychodów

PIT-2
i podwyższone
koszty uzyskania przychodów

Bez PIT-2
i 50% koszty uzyskania przychodów

PIT-2
i 50% koszty uzyskania przychodów

Egzekwowane świadczenia inne niż alimenty

1.191,20 zł

1.237,20 zł

1.195,20 zł

1.242,20 zł

1.301,20 zł

1.365,50 zł

Zaliczki pieniężne

1.191,20 zł x
75% = 893,40 zł

1.237,20 zł x
75% = 927,90 zł

1.195,20 zł x
75% = 896,40 zł

1.242,20 zł x
75% = 931,65 zł

1.301,20 zł x
75% = 975,90 zł

1.365,50 zł x
75% = 1024,13 zł

Kary pieniężne

1.191,20 zł x
90% = 1072,08 zł

1.237,20 zł x
90% = 1113,48 zł

1.195,20 zł x
90% = 1075,68 zł

1.242,20 zł x
90% = 1117,98 zł

1.301,20 zł x
90% = 1171,08 zł

1.365,50 zł x 90% = 1228,95 zł

Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2014 roku dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

Rodzaj potrącenia

Bez PIT-2
i zwykłe
koszty uzyskania przychodów

PIT-2
i zwykłe
koszty uzyskania przychodów

Bez PIT-2
i podwyższone
koszty uzyskania przychodów

PIT-2
i podwyższone
koszty uzyskania przychodów

Bez PIT-2
i 50% koszty uzyskania przychodów

PIT-2
i 50% koszty uzyskania przychodów

Należności
dla pracodawcy

1.191,20 zł

1.237,20 zł

1.195,20 zł

1.242,20 zł

1.301,20 zł

1.365,50 zł

Inne należności

1.191,20 zł x
80% = 952,96 zł

1.237,20 zł x
80% = 989,76 zł

1.195,20 zł x
80% = 956,16 zł

1.242,20 zł x
80% = 993,76 zł

1.301,20 zł
z 80% = 1040,96 zł

1.365,50 zł x
80% = 1092,40 zł

Kwot wolnych od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę nie należy ustalać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35173 )
Array ( [docId] => 35173 )