Stanowisko GIP w sprawie potrąceń dobrowolnych

Data: 30-12-2012 r.

W przypadku potrąceń dobrowolnych kwotę wolną od potrąceń należy pomniejszać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W tej sprawie zajął stanowisko Główny Inspektor Pracy, który w piśmie z 22 lutego 2011 r. (GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP) stwierdził, że nie ma dostatecznych przesłanek, aby w przypadku potrąceń dobrowolnych stosować inne zasady niż w przypadku potrąceń na mocy tytułów egzekucyjnych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz kar pieniężnych.

W przypadku zastosowania zwykłych kosztów uzyskania i kwoty zmniejszającej podatek kwoty te w 2012 r. wynoszą:

1 etat

3/4 etatu

1/2 etatu

1.111,86 zł

850,39 zł

597,02 zł

Należy przy tym pamiętać, że należności dobrowolnie spłacane przez pracownika mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Istotna jest tutaj odpowiedź na pytanie, na rzecz jakiego podmiotu dokonywane jest potrącenie. W przypadku należności potrącanych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (np. składka na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, składki na związki zawodowe itp.) kwota wolna od potrąceń będzie bowiem wynosiła 80% kwot wskazanych powyżej.

1 etat

3/4 etatu

1/2 etatu

889,49 zł

680,31 zł

477,62 zł

Podstawa prawna

  • Art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Autor: Teresa Goździewicz, specjalista w zakresie wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32683 )
Array ( [docId] => 32683 )