Wszystkie artykuły

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 27.08.2013
  Nie z każdego wypłaconego świadczenia można dokonać egzekucji
  Z tzw. „wczasów pod gruszą” płaconych z funduszu socjalnego nie można dokonać potrąceń komorniczych niealimentacyjnych. Takie jest stanowisko resortu pracy.Wynagrodzenie pracownika może zostać zajęte przez komornika na poczet świadczeń alimentacyjnych. Charakter egzekwowanych świadczeń (tj. alimentacyjne lub niealimentacyjne) wpływa na wysokość maksymalnego potrącenia, jednak ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 19.07.2013
  Zrzeczenie się wynagrodzenia nie uchroni przed egzekucją
  Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia na rzecz innej osoby – powinien jedynie upoważnić inną osobę do odbioru wynagrodzenia. Zajęcie wynagrodzenia przez komornika jest skuteczne z chwilą, gdy dotrze do pracodawcy – moment sporządzenia listy płac nie ma znaczenia. W razie potrzeby należy skorygować już sporządzoną listę płac.Na gruncie prawa pracy możliwość zrzeczenia się ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 19.07.2013
  Ochrona danych osobowych przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  Komornikowi, na żądanie, należy przekazać numer dowodu osobistego oraz PESEL pracownika. Nie stanowi to naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych w tej sytuacji pozwala na dokonywanie egzekucji z wynagrodzenia.Dane osobowe, takie jak numer PESEL czy numer dowodu osobistego, podlegają ochronie przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Przetwarzanie danych to ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 18.07.2013
  Deregulacja objęła komorników
  W dniu 9 lipca 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Nowelizacja ułatwia dostęp do zawodów prawniczych, w tym do zawodu komornika. Sami komornicy nie są zadowoleni ze zmian, jakie wprowadza deregulacja. Ich zdaniem skomplikuje to również sposób dokonywania egzekucji, w tym również egzekucji z wynagrodzenia.Zgodnie ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 08.07.2013
  Śmierć pracownika nie likwiduje zajęć komorniczych
  Prawa majątkowe ze stosunku pracy objęte są potrąceniami na tych samych zasadach co wynagrodzenia. Stosownych potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty praw majątkowych przed jej podziałem na uprawnione osoby, pomniejszonej o sumę zaliczek na podatek dochodowy, ustalonych oddzielnie od każdej części przypadającej na jednego uprawnionego.Prawa majątkowe ze stosunku pracy, do których ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 08.07.2013
  Potrącenie składki związkowej nie może być samowolą pracodawcy
  Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika składek na rzecz związków zawodowych bez posiadania pisemnej zgody zainteresowanego. Potrącenia składek związkowych nie zaliczają się do potrąceń obligatoryjnych, przy których nie potrzebna jest zgoda pracownika.Obowiązek potrącania składek związkowych nakłada na pracodawców ustawa związkowa. Żeby potrącenie takie było ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 27.06.2013
  Pracodawca nie może stosować weksla
  We współczesnych firmach pracownicy bardzo często otrzymują służbowe telefony komórkowe. Nie zawsze przy tym stosują się do zasad użytkowania tych urządzeń i bywa, że doprowadzają do przekroczenia ustalonego przez pracodawcę abonamentu. Nigdy pracodawca nie może zabezpieczyć się przed przekroczeniem limitu, czy nawet uszkodzeniem telefonu za pomocą weksla.Pracodawca może żądać ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 27.06.2013
  Potrącenia z umowy cywilnoprawnej
  Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest stałym i głównym źródłem utrzymania zleceniobiorcy, to do potrąceń stosuje się limit określony w Kodeksie pracy dla umów o pracę. Jeśli natomiast pracownik jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i umowy o dzieło, limity dotyczą umowy o pracę, natomiast wysokość potrąceń z umowy o dzieło nie jest ograniczona.Ogólną ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.06.2013
  Z zasiłku macierzyńskiego można dokonywać potrąceń
  W sytuacji gdy pracodawca dokonuje potrąceń z zasiłków kwotę wolną od potrąceń i egzekucji powinien ustalać proporcjonalnie do okresu, za który wypłaca świadczenie. Potwierdza to ZUS.Zgodnie z interpretacją ZUS przy dokonywaniu potrąceń z zasiłków, ustalając kwotę wolną od potrąceń, 50% najniższej emerytury dzieli się przez 30, a następnie tak ustaloną kwotę za jeden dzień ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.06.2013
  Część wynagrodzenia komornik może zająć w całości
  Pracodawca dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, najpierw zaspokaja środki na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, a dopiero po ich ściągnięciu, gdy jeszcze pozostanie odpowiednia ilość środków z wynagrodzenia pracownika, może potrącać kolejne wierzytelności. Jednak pracodawca nie może dokonać potrąceń samowolnie. To komornik odszukuje dłużnika, jego pracodawcę i zawiadamia ...