Wszystkie artykuły

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 10.12.2012
  Od 1 stycznia 2013 r. rosną kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2013 r. oznacza podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń.Wolna od potrąceń jest kwota o wartości: 75% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,90% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku potrąceń kar pieniężnych,80% minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrąceniach ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 13.11.2012
  Ochrona umów cywilnoprawnych przed potrąceniami z wynagrodzenia
  Wynagrodzenie za pracę wykonywaną na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia czy umowy o dzieło) nie podlega ochronie na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Umowy te regulowane są bowiem przepisami Kodeksu cywilnego. Wydaje się zatem, że nie ma żadnych ograniczeń przy dokonywaniu potrąceń z należności otrzymywanych z umowy zlecenia. Jednak wcale tak nie jest. W wielu przypadkach ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.11.2012
  Potrącenie egzekucyjne ze świadczeń socjalnych
  Pracownicy korzystający ze świadczeń socjalnych (np. pożyczek, zapomóg itp.) muszą liczyć się z tym, że w razie egzekucji komorniczej kwoty tych świadczeń zostaną zajęte w całości. Świadczenia socjalne nie są bowiem chronione przed egzekucją tak jak wynagrodzenie za pracę. Świadczenia socjalne – chociaż stanowią przychody ze stosunku pracy – nie są wynagrodzeniem za pracę. ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.11.2012
  Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w jednym miesiącu
  W przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego trzeba ustalić kwotę wolną od potrąceń dla każdego ze składników.Przykład: Pracownik zatrudniony 1 stycznia 2010 r. z wynagrodzeniem zasadniczym 3.000 zł choruje nieprzerwanie od 14 marca 2012 r. W kwietniu za czas choroby otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 15 dni oraz zasiłek chorobowy za 15 dni kwietnia. Jak ustalić ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.11.2012
  Zbieg tytułów do potrąceń z wynagrodzenia przy kilku komornikach
  W przypadku zbiegu tytułów do potrąceń pracodawca zobowiązany do zawiadomienia komorników o takiej sytuacji, nie zaprzestając przy tym dokonywania potrąceń i przekazywania należności na poczet pierwszego z zajęć, aż do czasu wyjaśnienia ich właściwości. Pracodawca nie ma mocy decyzyjnej, spełnia jednak funkcję informacyjną.W przypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.11.2012
  Potrącenia z wynagrodzenia w świadectwie pracy i przy zwolnieniach
  W przypadku zwolnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu komorniczemu, dotychczasowy pracodawca musi przede wszystkim podać informację o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy. Zapis w świadectwie pracy powinien zawierać: oznaczenie komornika, który zajął należność, numer sprawy egzekucyjnej, wskazanie wysokości już potrąconych kwot.Obowiązki ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 10.11.2012
  Sprawdzanie postanowienia komornika o zajęciu wynagrodzenia z umowy o pracę
  Przed dokonaniem potrącenia należy sprawdzić, czy postanowienie komornika o zajęciu jest prawidłowe. Czasami bowiem komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę, podczas, gdy praca świadczona jest na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na podstawie umów cywilnoprawnych. Wówczas nie ma obowiązku dokonywania potrącenia. Komornik dokonał bowiem błędnego zajęcia.Oprócz tego pracodawca ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 08.11.2012
  Kolejność przy zbiegu tytułów do potrąceń z wynagrodzenia
  Kodeks pracy niewiele miejsca poświęca potrąceniem z wynagrodzenia. Dlatego też nie wszystkim wiadomo, że przy zbiegu tytułów do potrąceń z wynagrodzenia należy ich dokonywać w ściśle określonej kolejności. Pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia komorników o takiej sytuacji. Nie może jednak zaprzestać przy tym dokonywania potrąceń i przekazywania należności na poczet pierwszego ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 07.11.2012
  Kwotę wolną dla potrąceń ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu
  Jednym z trudniejszych problemów specjalistów ds. płac są potrącenia z wynagrodzenia pracownika dokonywane za jego zgodą. Chodzi tu o przypadki, gdy pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownika lub z powodu nieprzepracowania pełnego miesiąca.Kwotę wolną od potrąceń dla potrąceń dobrowolnych w przypadku zatrudnienia ...