Zapomoga z ZFŚS nie podlega egzekucji komorniczej

Autor: Magdalena Jędrzejewska
Data: 17-07-2014 r.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 kpc nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę,

Przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowią, że środki tego funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadku, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami samego funduszu. Tymczasem, zgodnie z art. 881 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

W związku z przedstawionymi wyżej przepisami wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę, stosując przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia. A może traktuje się je jako świadczenia socjalne niebędące zapłatą za wykonaną pracę i tym samym niebędące składnikiem wynagrodzenia podlegającym egzekucji.

Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ właściwy w zakresie egzekucji sądowej przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 kpc nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ministerstwo zwróciło uwagę, że rozstrzygnięcie ewentualnych rozbieżności w kwalifikacji charakteru prawnego świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy do sądu, który w konkretnej sprawie, wywołanej skargą zainteresowanego na czynności komornika, zajmie wiążące stanowisko. Przypomnieć bowiem należy, że zgodnie z art. 767 kpc, strona lub inna osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone, ma prawo zakwestionowania tej czynności w trybie skargi na czynności komornika, która jest rozpatrywana przez sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Również zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej świadczenia udzielone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są wynagrodzeniem za pracę, czyli nie są należnością ze stosunku pracy.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35375 )
Array ( [docId] => 35375 )

Array ( [docId] => 35375 )