Zapomoga z ZFŚS nie podlega egzekucji komorniczej

Autor: Magdalena Jędrzejewska
Data: 17-07-2014 r.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 kpc nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę,

Przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowią, że środki tego funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadku, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami samego funduszu. Tymczasem, zgodnie z art. 881 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

 

W związku z przedstawionymi wyżej przepisami wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę, stosując przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia. A może traktuje się je jako świadczenia socjalne niebędące zapłatą za wykonaną pracę i tym samym niebędące składnikiem wynagrodzenia podlegającym egzekucji.

Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ właściwy w zakresie egzekucji sądowej przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 kpc nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ministerstwo zwróciło uwagę, że rozstrzygnięcie ewentualnych rozbieżności w kwalifikacji charakteru prawnego świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy do sądu, który w konkretnej sprawie, wywołanej skargą zainteresowanego na czynności komornika, zajmie wiążące stanowisko. Przypomnieć bowiem należy, że zgodnie z art. 767 kpc, strona lub inna osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone, ma prawo zakwestionowania tej czynności w trybie skargi na czynności komornika, która jest rozpatrywana przez sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Również zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej świadczenia udzielone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są wynagrodzeniem za pracę, czyli nie są należnością ze stosunku pracy.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35375 )
Array ( [docId] => 35375 )