Praca w szczególnych warunkach na część etatu a składki na FEP

Kategoria: Składki ZUS
Data: 20-01-2014 r.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) powinny być opłacane za wszystkich pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to także osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Takie stanowisko potwierdza decyzja ZUS z 13 listopada 2013 r. (nr 146/2013). Została ona wydana w następującym stanie faktycznym. We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów pracodawca poinformował ZUS, że na podstawie jednej umowy o pracę zatrudnia podwładnego na stanowiskach: kierowcy lokomotywy spalinowej, co stanowi pracę o szczególnym charakterze, oraz operatora dźwigu.

Pracownik wykonywał jednak pracę maszynisty tylko sporadycznie, o czym świadczył elektroniczny system pomiaru czasu pracy zamontowany w lokomotywie. W tej sytuacji pracodawca powziął wątpliwość, czy trzeba opłacać za tę osobę składki na FEP. ZUS udzielił twierdzącej odpowiedzi. ZUS wyjaśnił, że w myśl art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz

  • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Obowiązek opłacania składek na FEP za taką osobę powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez nią pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki na FEP za wszystkich pracowników spełniających wymienione wcześniej warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze bądź ze względu na niespełnienie innych wymogów przewidzianych w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych nie nabędą w przyszłości prawa do tego świadczenia.

Obowiązek dokonania kwalifikacji pracy danego zatrudnionego jako pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spoczywa na pracodawcy, gdyż to on – zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych – musi prowadzić ewidencję pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W sytuacji zaklasyfikowania przez wnioskodawcę danego pracownika jako zatrudnionego w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i uwzględnienia go w ewidencji pracowników wykonujących taką pracę trzeba opłacać za niego składkę na FEP.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33718 )
Array ( [docId] => 33718 )