Przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń wypełnia się ZUS ZWUA i ZUS ZCNA

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-09-2014 r.

Bez względu na przyczynę oraz sposób rozwiązania stosunku pracy płatnik składek zobowiązany jest do wywiązania się z kilku dodatkowych obowiązków. Przede wszystkim chodzi o wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracownika członków jego rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustanie stosunku pracy oznacza ustanie tytułu do ubezpieczeń pracowniczych, a każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, musi być z nich wyrejestrowana. W tym celu pracodawca wypełnia druk ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń, podając w nim:

 
  • dane, z którymi pracownik był zgłoszony,
  • właściwy kod przyczyny wyrejestrowania oraz
  • datę wyrejestrowania.

Jako datę wyrejestrowania pracownika podaje się zawsze następny dzień po ustaniu stosunku pracy (tytułu do ubezpieczeń), a jako kod przyczyny wyrejestrowania:

  • 100 – ustanie tytułu do ubezpieczeń,
  • 500 – zgon osoby ubezpieczonej lub
  • 600 – inna przyczyna wyrejestrowania.

Pracodawcy składając druk ZUS ZWUA, nie zawsze zaznaczają odpowiednią pozycję w bloku I – Dane organizacyjne. W takiej sytuacji ZUS nie wie, czy formularz ten służy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń czy też korekcie złożonego wcześniej zgłoszenia do ubezpieczeń. Na złożenie druku ZUS ZWUA pracodawcy mają 7 dni od ustania stosunku pracy lub 30 dni –  jeżeli wyrejestrowywany jest pracownik będący członkiem służby zagranicznej (przykład 1).

1. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Przykład:

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. została rozwiązana umowa o pracę z jednym z pracowników. W ciągu 7 dni pracodawca powinien złożyć za tę osobę formularz ZUS ZWUA, zaznaczając znakiem X pole 01 (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń), w bloku I podając:

  • dane identyfikacyjne swoje oraz pracownika tak jak w zgłoszeniu do ubezpieczeń,
  • ten sam co w zgłoszeniu kod tytułu ubezpieczenia,
  • datę 01.09.2014 jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz
  • symbol 100 jako kod przyczyny wyrejestrowania.     

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek poinformować płatnika składek o okolicznościach powodujących konieczność jego wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego. Taka informacja powinna zostać przekazana płatnikowi składek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Ustanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubezpieczonej (np. ustanie zatrudnienia) powoduje także utratę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących członkom rodziny zgłoszonym przez tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowując ubezpieczonego z ubezpieczeń/ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA, należy pamiętać, aby wyrejestrować także jego członków rodziny.

Wyrejestrowania członka rodziny dokonuje się poprzez wpisanie w bloku IV.A. „Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego” w polu 01 cyfry „2” (tj. wyrejestrowanie członka rodziny), a w pozostałych polach tego bloku – danych członka rodziny, które zostały podane w zgłoszeniu (przykład 2).

2. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego syna pracownika

Przykład:

Pracownik, z którym z dniem 31 sierpnia 2014 r. została rozwiązana umowa o pracę, zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojego syna. Oprócz druku ZUS ZWUA, na którym wyrejestrowany został pracownik, pracodawca powinien także wypełnić formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący z ubezpieczenia zdrowotnego syna byłego pracownika, wpisując w nim cyfrę 2 w polu 01 bloku IV.A. Jako dzień utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny należy podać datę 01.09.2014, a więc datę, z którą został wyrejestrowany z ubezpieczeń pracownik zgłaszający dziecko. Pozostałe pola formularza powinny być wypełnione tak jak w pierwotnie złożonym zgłoszeniu.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35670 )
Array ( [docId] => 35670 )