Składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki na podatek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2012 r.

W przypadku gdy składka zdrowotna za dany miesiąc jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę tę obniża się do wysokości tej zaliczki. Nie ma żadnego znaczenia, czy zaliczka na podatek dochodowy została obliczona od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej, czy też kwotę przychodu stanowią również składniki podlegające jedynie opodatkowaniu.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udzielenie porady w zakresie naliczania składki zdrowotnej i podatku w przypadku osiągnięcia przez pracownika w jednym miesiącu niskiego przychodu podlegającego opodatkowaniu i oskładkowaniu oraz takiego, który podlega wyłącznie opodatkowaniu (dodatek za dojazdy, pakiet medyczny współfinansowany przez pracownika). Jak w takich sytuacjach postąpić ze składką zdrowotną? Na jakich zasadach składka zdrowotna powinna być obniżana do wysokości zaliczki na podatek? Poniżej przedstawiam trzy przypadki, co do których nie znajduję wykładni prawnej co do sposobu wyliczeń wynagrodzenia:

Przypadek 1:

 • płaca zasadnicza – 200 zł brutto,
 • dodatek za dojazdy (tylko opodatkowany) – 302 zł brutto,
 • pakiet medyczny (tylko opodatkowany) w wysokości 14,40 zł,
 • koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł,
 • ulga podatkowa – 46,33 zł.

Przypadek 2:

 • płaca zasadnicza – 173,33 zł brutto,
 • pakiet medyczny (tylko opodatkowany) w wysokości 14,40 zł brutto,
 • zasiłek macierzyński – 4.964,68 zł,
 • koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł.

Przypadek 3:

 • płaca zasadnicza – 200 zł brutto,
 • dodatek za dojazdy (tylko opodatkowany) – 17 zł brutto,
 • koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł.

Odpowiedź:

W każdym z wymienionych wyżej przypadków składkę zdrowotną należy obliczyć, przyjmując za podstawę jej wymiaru jedynie przychód podlegający oskładkowaniu (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne). Następnie obliczoną składkę należy odnieść do zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikającej z całkowitego przychodu osiągniętego w danym miesiącu z danego tytułu (np. umowy o pracę).

 

Podstawa prawna:

 • art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Autor: Jarosława Warszawska - Mericon Kadry Płace Doradztwo

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32729 )
Array ( [docId] => 32729 )

Array ( [docId] => 32729 )