Składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki na podatek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2012 r.

W przypadku gdy składka zdrowotna za dany miesiąc jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę tę obniża się do wysokości tej zaliczki. Nie ma żadnego znaczenia, czy zaliczka na podatek dochodowy została obliczona od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej, czy też kwotę przychodu stanowią również składniki podlegające jedynie opodatkowaniu.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udzielenie porady w zakresie naliczania składki zdrowotnej i podatku w przypadku osiągnięcia przez pracownika w jednym miesiącu niskiego przychodu podlegającego opodatkowaniu i oskładkowaniu oraz takiego, który podlega wyłącznie opodatkowaniu (dodatek za dojazdy, pakiet medyczny współfinansowany przez pracownika). Jak w takich sytuacjach postąpić ze składką zdrowotną? Na jakich zasadach składka zdrowotna powinna być obniżana do wysokości zaliczki na podatek? Poniżej przedstawiam trzy przypadki, co do których nie znajduję wykładni prawnej co do sposobu wyliczeń wynagrodzenia:

Przypadek 1:

 • płaca zasadnicza – 200 zł brutto,
 • dodatek za dojazdy (tylko opodatkowany) – 302 zł brutto,
 • pakiet medyczny (tylko opodatkowany) w wysokości 14,40 zł,
 • koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł,
 • ulga podatkowa – 46,33 zł.

Przypadek 2:

 • płaca zasadnicza – 173,33 zł brutto,
 • pakiet medyczny (tylko opodatkowany) w wysokości 14,40 zł brutto,
 • zasiłek macierzyński – 4.964,68 zł,
 • koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł.

Przypadek 3:

 • płaca zasadnicza – 200 zł brutto,
 • dodatek za dojazdy (tylko opodatkowany) – 17 zł brutto,
 • koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł.

Odpowiedź:

W każdym z wymienionych wyżej przypadków składkę zdrowotną należy obliczyć, przyjmując za podstawę jej wymiaru jedynie przychód podlegający oskładkowaniu (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne). Następnie obliczoną składkę należy odnieść do zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikającej z całkowitego przychodu osiągniętego w danym miesiącu z danego tytułu (np. umowy o pracę).

 

Podstawa prawna:

 • art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Autor: Jarosława Warszawska - Mericon Kadry Płace Doradztwo

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32729 )
Array ( [docId] => 32729 )

Array ( [docId] => 32729 )