Zatrudniony w spółce jawnej nie jest osobą współpracującą

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-01-2014 r.

Spółka jawna może zawrzeć umowę o pracę z żoną wspólnika. Podwładna nie ma wówczas statusu osoby współpracującej. Po podpisaniu umowy o pracę przez żonę wspólnika, jej pracodawcą staje się spółka.

Potwierdza to indywidualna interpretacja przepisów zawarta w decyzji ZUS z 11 grudnia 2013 r. (nr 1678/2013). Do ZUS zwróciła się spółka jawna, której wspólnikami były osoby fizyczna i prawna. Spółka zatrudniła na podstawie umowy o pracę żonę wspólnika. Powzięła jednak wątpliwość, czy podwładna nie ma statusu osoby współpracującej. ZUS wyjaśnił, że w takim przypadku tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest stosunek pracy.

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Pracownik, który spełnia te kryteria, do celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przedstawiona wcześniej zasada nie ma także zastosowania w przypadku gdy umowa o pracę została zawarta ze spółką jawną. Wtedy pracodawcą jest bowiem spółka, a nie jeden z jej wspólników.


Piotr Witebski, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33711 )
Array ( [docId] => 33711 )

Array ( [docId] => 33711 )