Zleceniobiorca uczeń szkoły dla dorosłych - składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Magdalena Jędrzejewska
Data: 26-05-2014 r.

Status ucznia szkoły dla dorosłych zwalnia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Za taką osobę nie opłaca się składek. Trzeba jednak spełnić warunek nieukończenia 26. roku życia.

Warunkiem niepodlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy zlecenia jest:

 
  • posiadanie statusu ucznia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub statusu studenta oraz
  • nieukończenie 26 lat. 

Przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie regulują statusu ucznia, a zatem w tej kwestii rozstrzygające znaczenie mają przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  Status ucznia przysługuje osobie, która uczy się w jednej ze szkół wymienionych w tej ustawie o systemie oświaty. Chodzi tu o szkoły publiczne i niepubliczne, które dzielą się na następujące typy: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.  Trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego jest szkołą ponadgimnazjalną i w konsekwencji osoba ucząca się w takiej szkole ma status ucznia.

Zleceniobiorca, który jest uczniem szkoły dla dorosłych i nie ukończył 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależnia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznych zleceniobiorców od tego, czy uczęszczają oni do szkoły dla dorosłych czy też nie.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34978 )
Array ( [docId] => 34978 )