Czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie skraca okresu wyczekiwania

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 30-07-2014 r.

Pracownik nabywa uprawnienia do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego dopiero po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli po upływie okresu wyczekiwania. Analizując uprawnienie do świadczenia za czas choroby tego pracownika, należy ustalić okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu oraz przerwy w ubezpieczeniu.

Prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby ubezpieczony nabywa po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten uzależniony jest od rodzaju ubezpieczenia chorobowego, któremu podlega ubezpieczony.

Ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczony podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu prawo do zasiłku chorobowego nabywa po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

 

Ważne: Warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia chorobowego osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jest prawidłowe (w należytej wysokości) i terminowe opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Przykład:

1 kwietnia 2014 r. pracodawca zatrudnił osobę, która bezpośrednio przed zatrudnieniem pobierała zasiłek dla bezrobotnych z powiatowego urzędu pracy. W dniu 14 kwietnia pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 10 kwietnia – 18 kwietnia 2014 r. Pracownik stał się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia w firmie, nie ma jeszcze 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe za okres niezdolności do pracy?
 

Biorąc pod uwagę, że pracownik podlega okresowi wyczekiwania, a przerwa między jego ostatnim a obecnym zatrudnieniem jest dłuższa niż 30 dni, nie można wypłacić mu ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego. Fakt pobierania przez tę osobę zasiłku dla bezrobotnych przed okresem zatrudnienia nie zmienia tego, że musi ona „odczekać” 30 dni od dnia zatrudnienia, zanim nabędzie prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu niezdolności do pracy.

W powyższym przykładzie nie mamy sytuacji, która powodowałaby, że pracownik nabywa prawo do świadczeń pieniężnych w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Dlatego cały okres jego niezdolności do pracy powinien być potraktowany przez pracodawcę jako okres usprawiedliwiony niepłatny. Wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy przysługują ubezpieczonemu w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego dopiero od 1 maja 2014 r. Okres 1 kwietnia – 30 kwietnia 2014 r. to okres wyczekiwania, gdy ubezpieczony podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, ale nie ma prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie jest okresem podlegania ubezpieczeniu chorobowemu ani dobrowolnie, ani obowiązkowo. Nie wpływa zatem na prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby pracownika w jego pierwszym miesiącu pracy. 

Agnieszka Krusinowska, specjalista w zakresie płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35424 )
Array ( [docId] => 35424 )

Array ( [docId] => 35424 )