Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego przez ZUS

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-09-2014 r.

Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek opiekuńczy, podmiot nieuprawniony do wypłaty świadczeń musi przekazać odpowiednie dokumenty.  Zakres ich określa ustawa chorobowa oraz rozporządzenie MPiPS z  2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Do wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat konieczne są:

 
 • oświadczenie na druku ZUS Z-15,
 • zaświadczenie płatnika składek na druku:

-       ZUS Z-3 – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
-       ZUS Z-3a – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem,
-       ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z taką osobą oraz duchownego,

 • oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 • decyzja o konieczności izolacji dziecka, wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku – w razie porodu, choroby lub pobytu współmałżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
 • oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia druku ZUS ZLA albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Do wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny konieczne są:

 • oświadczenie na druku ZUS Z-15,
 • jedno z zaświadczeń płatnika składek ZUS Z-3, ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b oraz
 • zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA.

Do wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego  z tytułu opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w przypadku pobytu matki dziecka  w szpitalu w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie konieczne są:

 • oświadczenie ZUS Z-15,
 • zaświadczenie ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a albo ZUS Z-3b,
 • zaświadczenie wystawione przez szpital o okresie pobytu w nim matki dziecka oraz

oświadczenie ubezpieczonego o  pobieraniu przez matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35698 )
Array ( [docId] => 35698 )

Array ( [docId] => 35698 )