Jakie warunki musi spełniać wdowa, aby uzyskać rentę rodzinną

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 17-09-2012 r.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do pobierania świadczenia z tytułu renty rodzinnej uprawniony jest także małżonek osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Wdowa (lub wdowiec), ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

  • w chwili śmierci współmałżonka osiągnęła 50. rok życia lub była niezdolna do pracy, albo
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków bądź rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej (w wieku poniżej 16 lat, a jeżeli małoletni kształci się w szkole to do 18. roku życia), po zmarłym współmałżonku, lub jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, posiadającym uprawnienie do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej będzie również przysługiwało, jeżeli wdowa (wdowiec), osiągnęła 50. rok życia lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka bądź zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym.

Świadczenia z tytułu renty rodzinnej będą także przysługiwały rozwiedzionemu małżonkowi lub wdowie (wdowcowi), mimo iż nie pozostawała ze zmarłym we wspólności małżeńskiej. Jednakże, aby uzyskać w takiej sytuacji prawo do renty rodzinnej, wskazane osoby, oprócz ogólnych warunków koniecznych do uzyskania renty rodzinnej omówionych powyżej, muszą posiadać w dniu śmierci współmałżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem bądź ugodową sądową.

 

Wdowa (wdowiec), która nie spełnia żadnego z warunków do uzyskania renty rodzinnej oraz nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od chwili śmierci współmałżonka, lub w okresie uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do podjęcia pracy zarobkowej, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat od śmierci współmałżonka.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32855 )
Array ( [docId] => 32855 )