Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 18-10-2015 r.

Nowe przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność mają obowiązywać od 1 listopada 2015 r. Wprowadza je nowelizacja ustawy chorobowej z 15 maja 2015 r. Ma ona na celu ograniczenie możliwości pobierania maksymalnego zasiłku po opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne od jednej maksymalnej podstawy wymiaru.

Kwota podstawy wymiaru zasiłkowej będzie uzależniona od tego, przez ile miesięcy składkę opłacano od wyższej podstawy wymiaru. Przy ustalaniu podstawy wymiaru premiowane będą osoby, które przed podjęciem działalności podlegały ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu. Okres podlegania ubezpieczeniom z wcześniejszego tytułu będzie miał w niektórych przypadkach znaczenie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku z działalności.

 

Nowelizacja nie wprowadza natomiast zmian w zakresie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że osoba, która nawet miesiąc przed porodem zgłosi się z działalności gospodarczej do ubezpieczeń i przystąpi do ubezpieczenia chorobowego nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. ZUS może kwestionować fakt prowadzenia działalności i wskazywać, że działalność nie była rzeczywiście prowadzona i na tej podstawie odmówić prawa do zasiłku. Jeżeli jednak osoba prowadząca działalność będzie w stanie wykazać, że działalność prowadziła, nie straci prawa do zasiłku.

Po zmianie przepisów podstawę wymiaru będzie stanowiła suma:

  • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek (po odliczeniu 13,71%) za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia oraz

  • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru (po odliczeniu 13,71%) za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Przykład:

Pan Marzena od 10 września 2015 r. prowadzi działalność gospodarczą. Z działalności przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie spełnia warunków do opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru. Składki za wrzesień opłaciła od minimalnej podstawy, czyli od 2.375,40 zł (po odliczeniu 13,71% będzie to 2.049,73 zł) , a za październik od kwoty 9.897,50 zł (po odliczeniu 13,71% będzie to 8.540,55 zł). W dniu 12 listopada 2015 r. zachorowała. Podstawa wymiaru zasiłku będzie wynosiła: 2.049,73 zł + 1/12 x (8.540,55 zł – 2.049,73 zł) = 2.590,63 zł.

Według starych zasad podstawa wymiaru zasiłku wynosiłaby: 9.897,50 zł – (9.897,50 zł x 13,71%) = 8.540,55 zł.

Anna Radzikowska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37933 )
Array ( [docId] => 37933 )