Obowiązują nowe podstawy i dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 16-12-2013 r.

Od 26 listopada 2013 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przewidują one m.in. nowe oświadczenia wymagane przy dokumentowaniu prawa do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Rozporządzenie uwzględnia w tym zakresie zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie obowiązującymi od 13 lipca 2013 r. przepisami zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi także wtedy, gdy nie mógł stawić się w pracy z powodu choroby niani, z którą ma zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna, a także w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego uczęszcza dziecko.

 

Wobec powyższego dowodami stanowiącymi przyznanie i wypłatę zasiłku opiekuńczego w takich przypadkach są:

 • oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

 • oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.

  Jeśli zaświadczenie lekarskie niani lub dziennego opiekuna zostało wystawione na zwykłym druku, powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i PESEL niani lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem albo serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL;
  • okres orzeczonej niezdolności do pracy;
  • pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33728 )
  Array ( [docId] => 33728 )